Project naam
Project info

Huis 73- bibliotheek en centrum voor cultuureducatie 's Hertogenbosch
Vele huizen voor Huis 73

Het bouwblok Hinthamerstraat 72 en 74 ondergaat in de komende jaren een ingrijpende verbouwing. Aanleiding is het samengaan van de twee organisaties die lange tijd de panden onafhankelijk van elkaar als buren hebben gebruikt, de openbare bibliotheek en het centrum voor kunsteducatie ‘de Muzerije’. Hiervoor zijn ruimtelijke aanpassingen nodig: Huis 73 streeft naar zoveel mogelijk synergie tussen de verschillende programma's, ruimtes en sferen. Hiernaast is de verbouwing een gelegenheid om de bestaande panden te verduurzamen, ruimtelijke en functionele verbeteringen en achterstallig onderhoud door te voeren, en te werken aan een nieuw interieur dat aansluit bij het gebruik als één Huis voor iedereen. Huis 73 wil een veelzijdige, culturele, aangename, inspirerende plek zijn die aan alle eigentijdse eisen voldoet.


locatie: Hinthamerstraat, 's Hertogenbosch
aanbesteding: 2022
ontwerp en uitvoering: 2022-2026
opdrachtgever: Gemeente 's Hertogenbosch - STEAD Advisory
adviseur gebruiker: Jan David Hanrath
bouwmanagement: Stevens Van Dijk
constructeur: Goudstikker de Vries
installaties: Nelissen
bouwkosten: Basalt
akoestiek / brandveiligheid / bouwfysica: Peutz
verlichting: Joost de Beij
wayfinding: Job Rompa

Wonen, werken en leren in de productieve stad
citygate Brussel- a l’île

A l’île

Biestebroeck was, is, and will be a place of production, initiative and activity. A place where working, learning, living coexist side by side. A place for everyone, a neighborhood for all.

Na een in 2019 gewonnen wedstrijd werken we samen met AHA, noArchitecten en Sergison Bates Architects aan het project Citygate II / Petite Île in Brussel. In de komende jaren ontstaat er in Biestebroeck, een voormalig industriegebied in Anderlecht, een nieuwe wijk met 400 appartementen, 15.000 m2 werkruimte en het experimentele scholencomplex ‘ecole de tous’. Het project maakt deel uit van het Brusselse 'Kanaalplan' en geeft invulling aan het idee van de productieve stad. Het doel is een nieuwe, levendige en productieve stadswijk met gemengd programma om te werken, te produceren, te leren en te wonen.

opdrachtgevers: SLRB/ City Dev/ Foyer Anderlechtois
samenwerkende architecten: AHA (Aurelie Hachez/Elseline Bazin) Brussel; NoA Architects Brussel; Sergison Bates Architects London; Korteknie Stuhlmacher Architecten
design team A l’île: Boom landscape Amsterdam, landschap en buitenruimte; Detang, installatieadvies; Groep D, advies constructie; Daidalos Peutz, akoestiek; ELD, bouwkostenadvies en bestekteksten
programma: 400 appartementen; ca. 15000m2 werkruimtes; scholencomplex 'ecole de tous' met kindergarten, basisschool, middelbare school, sport en bibliotheek; bureau- en werkruimtes Foyer Anderlechtois
wedstrijd: 2019/ samenwerking met BMA Brussel
bouwaanvraag: 2021
besteksfase: 2022
uitvoering: 2023- 2027
illustraties: ontwerpteam met bijzondere dank aan Nora Walter en Elke Schoonen (NoA)

Sint-Martinuskerk Burcht
herbestemming Sint Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk in Burcht is een van veraf zichtbaar baken in het rivierenlandschap ten westen van Antwerpen. De kerk staat als een stevige burcht direct aan de Schelde en scheidt het dorp van de rivier en het kerkplein van water, groen en vergezichten. Aan het verschil tussen beide kanten van de kerk, tussen uitzicht en beslotenheid, het weidse industrielandschap rondom de rivier en de intimiteit van het dorp, ontleent Burcht haar charme en karakter.

Ons ontwerpvoorstel is geïnspireerd op de belangrijke rol die het kerkgebouw speelt voor de dorpsgemeenschap en de charme van zijn unieke ligging.

locatie: Burcht, Zwijndrecht (B)
wedstrijd: 1e prijs Open Oproep 4004, 2021
ontwerp: 2021-2023/ bouwaanvraag 2022
opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
advies restauratie: Architectenbureau Sabine Okkerse
constructeur: Vestad Ingenieursgroep
installatieadvies: Vörtgang bv
uitvoering (gefaseerd): 2023- 2025

Het Predikheren: stadsbibliotheek Mechelen
bibliotheek in barokke muren

Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent een bewogen geschiedenis die vele sporen in en aan het gebouw heeft achtergelaten. Het gebouwencomplex werd in meerdere fases vanaf 1650 gebouwd, in de 18e eeuw ontwijd en vervolgens gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school en militair ziekenhuis. Sinds 1975 staat het gebouw leeg en veranderde geleidelijk in een indrukwekkende ruïne. In 2010 besloot de stad Mechelen het monumentale pand te restaureren en in te richten als openbare bibliotheek. In het kader van de Open Oproep werd er een internationale architectenprijsvraag uitgeschreven die door ons team werd gewonnen.

Na de herbestemming maakt de nieuwe bibliotheek deel uit van een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het centrum, samen met een nieuw park, nieuwe woningen en het recent gebouwde Holocaust-museum.

Ons ontwerp voor de bibliotheek in het klooster vertrekt vanuit de specifieke karaktereigenschappen van het bestaande gebouw. De ruimten die de bibliotheek nodig heeft laten zich in het bestaande gebouw inpassen zonder dat ingrijpende veranderingen in de structuur nodig zijn. Het installatieconcept en de manier van restaureren, renoveren en isoleren zijn hierop afgestemd.

locatie: Predikherenklooster, Goswin de Stassartstraat, Mechelen (BE)
ontwerp: 2011-2015
uitvoering: 2015-2019, door de THV Korteknie Stuhlmacher Architecten | Bureau Bouwtechniek | Callebaut Architecten
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 2213, samenwerkingsproject met Hildundk, München
restauratiearchitect: Callebaut Architecten
bouwkunding advies: Bureau Bouwtechniek
opdrachtgever: Stad Mechelen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
aannemer: Renotec (dak- en gevelrestauratie), Monument (interieur)
fotografie: Luuk Kramer
awards: ARC19, Interieur-award
publicatie: boekpublicatie Het Predikheren, uitgegeven door Public Space, www.publicspace.be, verschenen december 2019

Vrijdag Groningen
een huis voor Vrijdag

VRIJDAG is een huis voor amateurkunst en bestaat uit verschillende stadspanden die een krans van gebouwen rondom een bijzondere stadstuin vormen. VRIJDAG maakt deel uit van het bakstenen weefsel van de binnenstad van Groningen en voegt zich op vanzelfsprekende manier in bestaande structuren. VRIJDAG is de buurman van het Forum en volledig complementair. Niet glad maar ruw. Niet af maar altijd in verandering. Niet enkelvoudig maar samengesteld. Geen object maar een organisme. De kracht van VRIJDAG bevindt zich binnenin.

locatie: Groningen
opdrachtgever: Gemeente Groningen
status: wedstrijdontwerp
jaar: 2021
adviseur bouwkosten: Bureau Bouwkunde
adviseur signalisatie/ beeld/ luiken: Het Echte Werk, Job Rompa
illustraties: team KSA, met bijzondere dank aan Josh Stevenson Brown and Keiti Lige

Van Eesteren Paviljoen
licht, lucht en ruimte

Het Van Eesteren museum, een organisatie gewijd aan het oeuvre van de stedenbouwkundige Cornelis van Eeesteren (1897- 1988) heeft een nieuw onderkomen, een houten paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas.

‘Hoe eenvoudig en bescheiden het paviljoen ook is, met een afwisseling van open, glazen delen en kloeke houten panelen is zowel het in- als exterieur een prachtige ritmische ode geworden aan het optimistische modernisme van de wederopbouwtijd.’ Bernard Hulsman in NRC, 21 10 2017


locatie: Sloterplas, Amsterdam West
ontwerp: 2012-2016
uitvoering: 2017
constructie: h4d, Jaap Dijks
installaties: Adviesbureau van der Weele
aannemer: KBK Volendam
fotografie: Luuk Kramer

Woonzorgcentrum Parkhof OCMW Machelen
wonen in het park

Hoe ziet een ideale woonomgeving voor ouderen eruit? Kan een zorgvoorziening zo worden ontworpen dat bewoners zich er thuis voelen, minder eenzaam zijn, en het contact met verschillende generaties en buurtbewoners, met de natuur en het alledaagse leven niet verliezen? En kunnen kleinschaligheid en huiselijkheid worden verzoend met de economische realiteit van een zorginstelling?

Het nieuwe woonzorgcentrum in Machelen is een groot woongebouw dat voelt als een écht huis, met overzichtelijke woongroepen, fijne kamers, collectieve zalen, intieme salons en een grote binnentuin, met kippenhok, kruiden, groenten en bloemen. Een gebouw voor jonge en oude mensen, met zon en schaduw, een prachtige gaanderij, schuur, waterbak en vogelhuisjes. Een gebouw dat is georganiseerd als een klassiek hofje, in onze ogen het beste model voor een collectief woongebouw.

locatie: Machelen (BE)
ontwerp: 2011-2013
uitvoering: 2014- 2017 in twee fases
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep n.2104, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgever: OCMW Machelen
studiebureau stabiliteit: ABT Antwerpen
studiebureau technieken: Ingenium Brugge
studiebureau kunsttoepassing en landschap: Rudy Luijters met Arne Deruyter
fotografie: Luuk Kramer, Maurice Tjon

Woonzorgcentrum Kruishoutem
plein, kerk en hof

Voor de nieuwe zorgcampus in Kruishoutem is een uitzonderlijk fraaie plek gevonden. De nieuwbouw vervangt een neogotisch klooster. De kloosterkerk blijft behouden. Achter het klooster bevindt zich een mooi park met monumentale bomen. Het project biedt de kans de bijzondere locatie ook voor de dorpsgemeenschap zichtbaar en toegankelijk te maken.

Het programma bestaat uit woonzorgkamers, assistentiewoningen en serviceflats en is in vergelijking met de oorspronkelijke bebouwing nagenoeg vier keer groter. Het forse volume moet zich op natuurlijk wijze verhouden tot de vrij sierlijk ogende kerk.

status: Open Oproep, wedstrijdontwerp, laureaat
jaar: 2011

Huis No19
mobiel kunstenaarsstudio 'Nomads in residence'

In het kader van het kunstenprogramma ‘Beyond Utrecht’ worden door de Gemeente Utrecht verschillende ‘Artists in residence’ uitgenodigd om voor een bepaalde periode in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn te wonen en te werken. Hun voornaamste taak is het observeren van deze snel veranderende plek en het ontwikkelen van interventies en reacties erop. Ook hun onderkomen, een mobiele studio, maakt deel uit van het kunstprogramma en zal gedurende de geplande activiteiten meerdere keren van bewoner en locatie veranderen.

Onze belangrijkste ambitie was het een verplaatsbaar gebouw te ontwerpen dat even groot en robuust aan zou voelen als een huis. Het moest veelzijdig en praktisch en gedurende het hele jaar comfortabel zijn.

locatie: Diverse plekken in Utrecht/Leidsche Rijn
ontwerp: 2003
uitvoering: 2003
opdrachtgever: Stichting Beyond, BikvanderPol
constructeur: Pieters Bouwtechniek, Jaap Dijks
aannemer: Jasper Kerkhhofs en Christian Dörschug met Rien Korteknie, Christian Kahl, Liesbeth Bik en Jos van der Pol
samenwerking ontwerp: BikvanderPol

Parasite Las Palmas
parasite Las Palmas

In 2001 was Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. Het voormalige werkplaatsengebouw ‘Las Palmas’ op de Wilhelminapier werd gebruikt als tijdelijke kunsthal en bood onderdak aan talrijke tentoonstellingen en evenementen. Een architectuurtentoonstelling georganiseerd als onderdeel van een omvangrijke manifestatie over 100 jaar woningwet in Nederland droeg de naam ‘Parasites’*. Tentoongesteld werden maquettes van kleinschalige bouwsels die speciaal voor de tentoonstelling waren ontworpen. De bouwwerken lieten een grote verscheidenheid aan vormen, (woon)concepten, materialen en constructiewijzen zien. Ze waren allen bedoeld voor (tijdelijk) ongebruikte stedelijke locaties, waar ze op ‘parasitaire manier’ gebruik zouden maken van de bestaande, stedelijke infrastructuur. 

locatie: Wilheminakade, Rotterdam
ontwerp: 2000-2001
uitvoering: 2001
opdrachtgever: Stichting Parasite Foundation
aannemer: Jasper Kerkhofs, Christian Dörschug (houtmontage)
fotografie: Anne Bousema, Errol Sawyer, Daniel Nicholas, Rien Korteknie, Christian Kahl

Horecapaviljoen Kobus
koken aan het kanaal

Paviljoen Kobus is een tijdelijk paviljoen in de Haagse wijk Laak. Gelegen aan de Trekvliet vormt het restaurant en lunchroom een ontmoetingsplek voor de wijk. Daarnaast wordt het paviljoen gebruikt als leer- en werkplek voor gastvrouwen van Coöperatief Eigenwijzer en voor jongeren die begeleid worden door het Esloocollege.

locatie: Den Haag, Laak
ontwerp: 2013
uitvoering: 2014
opdrachtgever: Raam "praktijk voor sociale architectuur"
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: MaakHaven
fotografie: Luuk Kramer

Villa Escamp
Villa Escamp

Villa Escamp was een tijdelijk paviljoen dat gedurende de bouwtijd van een groot nieuw stadskantoor in de wijk Escamp in Den Haag onderdak bood aan talloze activiteiten die voor en met de buurt en verschillende kunstenaars werden georganiseerd. Het fungeerde dankzij de ambitieuze, fantasievolle programmering en de uitnodigende transparantie van het gebouw als informeel wijkcentrum of ‘stadstussenkantoor’.

locatie: Den Haag, Escamp
ontwerp: 2008-2009
uitvoering: 2009-2011
opdrachtgever: Raam "praktijk voor sociale architectuur", in samenwerking met Stedelijke Ontwikkeling Den Haag
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: Peter Carels met Oosthoorn kassenbouw
fotografie: Moritz Benoully

Vedute
ruimtelijk manuscript

"Vedute (1991) is opgericht met als doel, een bibliotheek van ruimtelijke manuscripten op te bouwen: een verzameling driedimensionale objecten die als gevisualiseerde gedachten het begrip ruimte zichtbaar en toegankelijk maken. Vedute nodigt kunstenaars, vormgevers, architecten en personen werkzaam in andere disciplines uit hun persoonlijke opvattingen over ruimte te verbeelden in een driedimensionaal werk dat in gesloten vorm 44 x 32 x 7 cm meet. Anders dan boeken, geven ruimtelijke manuscripten hun inhoud vooral prijs door het beeld te laten spreken. Sommige zijn direct te verstaan, andere laten zich letterlijk stap voor stap beschouwen; de variëteit aan mogelijkheden lijkt onuitputtelijk. Door het onderbrengen en uitdragen van de op deze manier tot stand gekomen werken wil Vedute nieuwe impulsen geven aan het denken en de discussie over ruimte en architectuur'"

- Stichting Vedute

ontwerp: 2009
uitvoering: 2009
opdrachtgever: Stichting Vedute

Villa Mondriaan
Villa Mondriaan

Aan de rand van het centrum van Winterswijk staat een kleine, vrijstaande villa uit de tweede helft van de 19e eeuw. In dit vrij onopvallende huis heeft Piet Mondriaan een groot deel van zijn jeugd doorgebracht. Op initiatief van het Mondriaanhuis en het Freriks Museum in Winterswijk is er onder leiding van galerist en oud-museumdirecteur Wim van Krimpen gewerkt aan een klein, nieuw museum dat zich richt op de jonge jaren van de kunstenaar. Met van subsidie Provinciale Staten en private sponsoring is het project binnen enkele maanden tijd ontworpen en gerealiseerd- een klein wonder in een tijd van recessie en bezuinigingen. In het Pinksterweekend van 2013 werd het nieuwe museum in aanwezigheid van prinses Beatrix feestelijk geopend.

locatie: Winterswijk
ontwerp: 2013
uitvoering: 2013
constructeur: Pieters Bouwtechniek
installarieadvies: Adviesbureau van der Weele
aannemer: WBC Bouwgroep
fotografie: Luuk Kramer

Roeigebouw Bosbaan
roeien in het Bos

In 1937 werd de belangrijkste wedstrijdbaan voor de roeisport in Nederland aangelegd, de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Sindsdien is de Bosbaan dé plek voor iedereen in Nederland die met de roeisport te maken heeft. 

Op de plek van het nieuwe roeigebouw stond een monumentaal tribunegebouw met in de catacomben plek voor een stoere studentensociëteit.

Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan het internationale wedstrijdreglement werd de Bosbaan in 2001 verbreed en moest het bestaande tribunegebouw en de bijbehorende huisvesting van de studentenroeivereniging Okeanos worden afgebroken. Op eigen initiatief werkten de studenten jarenlang aan de voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw vlakbij de oorspronkelijk plek. Op grond van de prominente locatie heeft de Koninklijk Nederlandse Roeibond KNRB zich bij de nieuwbouwplannen van Okeanos aangesloten en kon gezamenlijk een gebouw worden ontwikkeld dat bij de grote schaal van het parklandschap past.

Het nieuwe gebouw bevindt zich op een smalle strook tussen water en bos. Het langgerekte gebouw combineert twee volumes - één voor iedere opdrachtgever - onder één ver overstekend houten dak.

locatie: Bosbaan, Amstelveen
ontwerp: 2004
uitvoering: 2005
uitbreiding: 2013-2014
opdrachtgever: KNRB en studentenroeivereniging Okeanos
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: MJ de Nijs en WBC (uitbreiding)
installatieadvies: Frank Burger en Mobius Consult (uitbreiding)
fotografie: Stefan Müller, Luuk Kramer (uitbreiding)

Tijdelijk winkelcentrum Strijp S
schaken in Eindhoven

Het gebied Strijp S, een breed stuk grond tussen twee kolossale voormalige industriële gebouwen zal in de toekomst worden ontwikkeld tot een bijzonder, gevarieerd woon- en winkelgebied. Het stedenbouwkundig masterplan voorziet vierkante bouwvelden met kleinschalige, kashbah-achtige bebouwing. Ondergronds bevinden zich een of meerdere grote parkeergarages.

status: Project, studie
locatie: Strijp S, Eindhoven
opdrachtgever: Woningcorporatie Trudo
ontwerp: 2010

Oostvaarderse plassen
spoordijk met uitzicht

Een indrukwekkende wandeling in het Oostvaardersveld op zaterdag middag: een vos, een slang, vogels, insecten, vlinders, bloemen. Natuur in haast on- Hollandse variatie. Toch ontbreekt er iets. De wandelaar beseft nauwelijks waar hij is. Achter de hoge spoordijk lijkt de natuur onbereikbaar.
 
De ontwerpopgave is op zich prachtig maar we hebben er ook onze twijfels bij. Het liefst willen we niet nog meer mensgemaakte dingen aan het gebied toevoegen. En al helemaal geen verharding. Zelfs de paden en wegen die nu al het gebied doorkruisen voelen als storende onderbrekingen in het fragiele landschap, en de kleine bouwsels, straten en auto's eveneens.

Status: Prijsvraaginzeding voor bezoekerscentrum
opdrachtgever: Staatsbosbeheer
ontwerp: 2009
landschap: Matthieu Derckx

De Kamers
de Kamers

De initiatiefnemers van het project, beeldend kunstenaar Jan en voormalig dominee Jos, noemden het cultuurhuis De Kamers een voorziening voor ‘rust, expressie, inspiratie en ontmoeting’. Het gebouw biedt onderdak aan verschillende, kleinschalige activiteiten in de VINEX-wijk Vathorst bij Amersfoort. Met een ‘eetkamer’, een ‘filmkamer’ en een ‘studeerkamer’ zijn ‘De Kamers’ geschikt voor voorstellingen, cursussen, feesten en binnen- en buitenevenementen. De kern van het initiatief is de ‘huiskamer’, een hangplek voor de buurt, gastvrij en voor iedereen. Het ontwerp maakt toekomstige veranderingen en uitbreidingen mogelijk.

locatie: Vathorst, Amersfoort, Wezeperberg
ontwerp: 2003- 2006​
uitvoering: 2006- 2007
opdrachtgever: Stichting De Kamers
constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks
installatieadviseur: Boersema BV, Amersfoort
aannemer: Schoonderbeek BV, Amersfoort
fotografie: Stefan Müller, Sjaak Henselmans, Moritz Bernoully, Korteknie Stuhlmacher Architecten

'Art and science of dementia care' - interdisciplinair onderzoeksproject
samen tuinieren

1:1 experiment in woonzorgcentrum 'de Diem' in Diemen, Amsterdam. De tuin van een huis voor dementerende ouderen opent zijn deuren naar de buren en wordt een schooltuin voor alle generaties. 

interdisciplinair onderzoeksproject: georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
supervisors: Henri Snel, Caro van Dijk
locatie: De Diem, Diemen, Amsterdam
periode: 10/ 2014- 6/2015