Machelen Garden Column Tree

wonen in het park

woonzorgcentrum Parkhof OCMW Machelen

Hoe ziet een ideale woonomgeving voor ouderen eruit? Kan een zorgvoorziening zo worden ontworpen dat bewoners zich er thuis voelen, minder eenzaam zijn, en het contact met verschillende generaties en buurtbewoners, met de natuur en het alledaagse leven niet verliezen? En kunnen kleinschaligheid en huiselijkheid worden verzoend met de economische realiteit van een zorginstelling?

Het nieuwe woonzorgcentrum in Machelen is een groot woongebouw dat voelt als een écht huis, met overzichtelijke woongroepen, fijne kamers, collectieve zalen, intieme salons en een grote binnentuin, met kippenhok, kruiden, groenten en bloemen. Een gebouw voor jonge en oude mensen, met zon en schaduw, een prachtige gaanderij, schuur, waterbak en vogelhuisjes. Een gebouw dat is georganiseerd als een klassiek hofje, in onze ogen het beste model voor een collectief woongebouw.

locatie: Machelen (BE)
ontwerp: 2011-2013
uitvoering: 2014- 2017 in twee fases
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep n.2104, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgever: OCMW Machelen
studiebureau stabiliteit: ABT Antwerpen
studiebureau technieken: Ingenium Brugge
studiebureau kunsttoepassing en landschap: Rudy Luijters met Arne Deruyter
fotografie: Luuk Kramer, Maurice Tjon
Machelen Model
Machelen Collage Entrance
Machelen Collage Entrance2
Machelen Collage Outside
Machelen Collage Outside2
De fotomontages uit de wedstrijdinzending tonen het woonzorgcentrum van verschillende kanten. Het vrij forse volume zoekt aan alle kanten aansluiting bij de verschillende kwaliteiten van Machelen, de woonwijk, het plein en het park.
Machelen Diagrams
Machelen Phase 1
Machelen Phase 2
Machelen Phase 3
Het woonzorgcentrum is in twee fases gebouwd. Pas na de realisatie van de eerste fase werd het bestaande L-gebouw uit de jaren 60 afgebroken en werden de werkzaamheden van de tweede fase opgestart. De fasering zorgde ervoor dat de bewoners van de bestaande gebouwen maar één keer hoefden te verhuizen.
Machelen Implanting

beplanting

Parkhof In De Zon Dsc00823

de buitenruimte wordt in het najaar van 2017 aangelegd en aangeplant

De nieuwbouw gelegen aan en in het dorpspark van Machelen vervangt een bestaand woonzorgcentrum. De opdrachtgever ging initieel uit van de sloop van de bestaande panden uit 1997 die in ons plan worden behouden en herbestemd. Tussen oudbouw en nieuwbouw ontstaat er een nieuw plein met terras. De nieuwe buitenruimte verbindt het dorp met het park en het woonzorgcentrum met het openbare leven van Machelen. 

Door de nieuwbouw een stuk in het park te schuiven kon het bestaande woonzorgcentrum, het zogenaamde Q-gebouw blijven behouden. Het wordt verbouwd tot kantoorgebouw voor de bouwheer. De ruimte tussen het Q-gebouw en het nieuwe woonzorgcentrum wordt als hoogwaardige openbare ruimte aan het publiek teruggegeven. Een nieuwe openbare fiets- en wandelroute tussen woonwijk en park loopt langs het woonzorgcentrum. Een zonnig buitenterras gelegen aan het grote café en sociaal restaurant op de begane grond nodigt uit tot ontmoetingen met buurtbewoners. 

Machelen 17365 12

de gaanderij biedt schaduwplekken, begeleidt een dagelijks rondje om de tuin en ontsluit de vier 'voordeuren' van de verschillende woongroepen

Machelen 17365 156
Machelen Garden Patio
Machelen 17365 118

de houten wip naast het zuidelijke prieel behoort tot de tuininrichting en het kunstwerk dat door en met Rudy Luijters is ontwikkeld: de tuin als sociale ruimte

Machelen 17365 95

het kunstwerk van Rudy Luijters bestaat uit een aantal elementen die allen refereren aan voor de bewoners bekende voorwerpen zoals enkele vogelhuisjes, hekwerken, een kippenhok, een stenen waterbak, enkele houten lichtmasten etc. Het bewust elementaire karakter ervan staat in charmant contrast met de architectuur.

Machelen Therapy Garden

Een ruime binnentuin omgeven door een brede, overdekte gaanderij vormt het ruimtelijke en sociale centrum van het plan. De tuin is opgevat als kunstwerk, wordt vormgegeven als school- en volkstuin en krijgt door de bijzondere aanleg en beplanting een zowel recreatieve als therapeutische en sociale betekenis. 

Bij het kunstwerk horen herkenbare elementen zoals vogelhuisjes, een kippenhok, een oude stenen waterbak en speelelementen zoals een houten wip. 

1 ingang
2 receptiebalie
3 sociaal restaurant
4 banket
5 zittend en eetkamer
6 fysiotherapie
7 regeneratie
8 bibliotheek
9 keuken
10 goederen receptie
11 berging
12 personeel refter
13 kantoor

Machelen Plan Bg
Machelen Plan 1 V
Machelen Plan 2 V
Machelen 17365 204
Machelen Facade Curtains
Machelen Balcony Detail
Machelen Dublin Balconies

referentie architectuurtaal: de angelsachsiche architectuur uit de vroege 19e eeuw ademt tijdloze elegantie en straalt tegelijkertijd huiselijkheid uit.

Machelen Dublin Balconies Detail
Machelen Doorsnede

doorsneden

Op het gelijkvloers zijn alle collectieve ruimten en diensten georganiseerd. Op de verdiepingen bevinden zich de woonruimten, verdeeld over zeven ‘huizen’ van telkens vijftien kamers, salons, woonkamers en terrassen. 

Machelen Garden Flowers

tijdens de bouw van fase 2 is de binnentuin beplant met ingezaaide groenbemesting. Het natuurlijke karakter van deze tijdelijke beplanting past bij de geometrische tuinaanleg en de toekomstplannen: de tuinvakken worden gebruikt en beplant als volkstuinen.

Machelen Garden Tiles
Machelen Garden Windows
Machelen Garden Column Tree
Machelen Garden Columns Curve
Machelen Garden Grass
Machelen Garden Column
Machelen Column Concrete
Machelen Inkom 17365 112
Machelen Terrace People
Machelen Corridor Wheelchair
Machelen Corridor

Door zijn geknikte geometrie oogt het drielaagse gebouw kleiner en informeler dan het werkelijk is. De sobere, tijdloze toch elegante architectuur zoekt aansluiting bij de schaal en het groene karakter van het park. De vormentaal refereert op terughoudende manier aan de architectuur van hotels en sanatoria- de positieve precedenten van grootschalige architectuur van de zorg. In het interieur zorgen kleurgebruik, detaillering, uitzichten en de nabijheid van tuin en natuur voor huiselijkheid.

Machelen Corridor Terrace
Machelen Clock
Machelen Corridor Furnished
Machelen Corridor Furnished Detail
Machelen Wallpaper
Machelen Room Door Closed
Machelen Room Door Half
Machelen Room Door Open
Machelen Room Window
Machelen Room
Machelen Room Red
Machelen Room Double
Machelen Garden Fountain