238 E04 211014 Td

een huis voor Vrijdag

stadsblok voor amateurkunst in Groningen

VRIJDAG is een huis voor amateurkunst en bestaat uit verschillende stadspanden die een krans van gebouwen rondom een bijzondere stadstuin vormen. VRIJDAG maakt deel uit van het bakstenen weefsel van de binnenstad van Groningen en voegt zich op vanzelfsprekende manier in bestaande structuren. VRIJDAG is de buurman van het Forum en volledig complementair. Niet glad maar ruw. Niet af maar altijd in verandering. Niet enkelvoudig maar samengesteld. Geen object maar een organisme. De kracht van VRIJDAG bevindt zich binnenin.

locatie: Groningen
opdrachtgever: Gemeente Groningen
status: wedstrijdontwerp
jaar: 2021
adviseur bouwkosten: Bureau Bouwkunde
adviseur signalisatie/ beeld/ luiken: Het Echte Werk, Job Rompa
illustraties: team KSA, met bijzondere dank aan Josh Stevenson Brown and Keiti Lige
238 Axo Roof 211014 Td

het gedifferentieerde stadsblok tussen zijn grote buren, het Forum, de kerk, het provinciehuis...

238 E02 211014 Td
238 E01 V2 211105 Td
238 E04 V2 211105 Td
238 Referentie Luiken Groningen 211014 Td

de beeldbepalende, beschilderde luiken van het provinciehuis dienen als referentie voor de decoratie van de luiken van Vrijdag

238 Afgeleide Patronen 211014 V2 Td

De decoratie van de nieuwe luiken is gebaseerd op vormelementen van de iconische luiken van het provinciehuis; ze zijn kleurrijk, eigentijds, lokaal en eigen, net als Vrijdag...

Het nieuwe gebruik gaat schuil achter stadse gevels die wellicht langer zullen blijven bestaan dan Vrijdag zelf. Toch is VRIJDAG allerminst onzichtbaar, allerminst bescheiden. Letterlijk en figuurlijk keert het zich binnenste buiten, toont waar mogelijk zijn bijzondere voering aan de stad. Bij de entrees, in het interieur, langs zijgevels, in niches, raamopeningen en luiken. VRIJDAG laat de stad op verrassende plekken en manieren zien wat er binnenin gebeurt.

238 Doorsnede Illustratie V4 211105 Td

Ontdekkingen

Een bezoek aan VRIJDAG is een wandeling langs open trappen, theaterstudio’s, vitrines, ramen naar binnen en ramen naar buiten, werkplaatsen en ateliers. Overal zie je mensen aan het werk, wordt er muziek gemaakt, gedanst, gespeeld. VRIJDAG is zien en gezien worden, spelen, werken en experimenteren.

238 Plattegrond Bg 211014 Td
238 Plattegrond Vd1 211014 Td
238 Plattegrond Vd2 211014 Td
238 Plattegrond Vd3 211014 Td
238 Plattegrond Vd4 211014 Td
De plattegronden zijn helder en compact. Alle ruimtes zijn meervoudig bruikbaar en zorgvuldig op elkaar afgestemd. Theaterruimtes vormen een 'Enfilade' van kamers vol theatrale mogelijkheden. De differentiatie van de ruimtes bevindt zich met name in de doorsnede.
238 I01 211014 Td

VRIJDAG is nooit af. Het huis is open, ongepolijst, aanpasbaar, informeel, eigen. Het is ontworpen als een stevig kader voor wisselend gebruik. Vrijdag kent meerdere snelheden en biedt ruimte voor trage verschuivingen en dagelijkse aanpassingen.


Jas en voering: toe-eigening

Zoals het hele stadsblok is ook iedere kamer opgevat als robuuste jas met een aanpasbare, verfijnde voering. In de voering zit de technische en praktische infrastructuur die cursisten, kunstenaars en docenten nodig hebben. Ze bevat bergruimtes, bekabeling, stopcontacten en verlichting en biedt ruimte voor toe-eigening. De voering kan vervolgens worden ingevuld met flexibele elementen zoals gordijnen, spiegels, banken, kasten en vitrines. De voering maakt toe-eigening zinvol, effectief, leuk en (her)haalbaar.

238 I04 V2 211105 Td
238 E04 V3 211105 Td
De muziekzaal aan de noordzijde
238 I05 211014 Td

de werkplaatsen onder het dak

VRIJDAG maakt zichtbaar onderscheid tussen het onveranderlijke skelet van het gebouw, de veranderlijke invullingen van zware wanden en vloeren en lichte, toegevoegde interieurelementen die de ruimtes elke dag opnieuw bruikbaar en specifiek maken. VRIJDAG is radicaal duurzaam en laat dit ook zien, alle materialen blijven in het zicht. De betonnen structuur biedt houvast, de invullingen van kalkhemp, hout, gips, leem en keramiek zorgen voor eigenheid, sfeer en akoestisch en thermisch comfort.

238 I08 V2 211105 Td

Alles is theater

VRIJDAG is een podium voor meer dan beeldende kunst, muziek en theater. De theaterzaal is tegelijkertijd ook een grote bühne voor de stad, een atelier, werkplaats, galerie. Een studio is podium, backstage en coulisse. Een kast is schildersezel en prikbord, een trap is tribune, podium en decor. Een gang is tuinkamer, galerie en lounge. Een muziekstudio is tegelijk ook tekenatelier, gevels en plantenbakken doen dienst als zitbanken en podium, een gordijn wordt een decorstuk, een kustwerk, een werkstuk en een doek. Een luik is een uithangbord, canvas, affiche. Alles is theater. Welkom bij VRIJDAG!