Villa Escamp Elevation

Villa Escamp

tijdelijk cultuurhuis of 'stadstussenkantoor'

Villa Escamp was een tijdelijk paviljoen dat gedurende de bouwtijd van een groot nieuw stadskantoor in de wijk Escamp in Den Haag onderdak bood aan talloze activiteiten die voor en met de buurt en verschillende kunstenaars werden georganiseerd. Het fungeerde dankzij de ambitieuze, fantasievolle programmering en de uitnodigende transparantie van het gebouw als informeel wijkcentrum of ‘stadstussenkantoor’.

locatie: Den Haag, Escamp
ontwerp: 2008-2009
uitvoering: 2009-2011
opdrachtgever: Raam "praktijk voor sociale architectuur", in samenwerking met Stedelijke Ontwikkeling Den Haag
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: Peter Carels met Oosthoorn kassenbouw
fotografie: Moritz Benoully
Villa Escamp Implanting

inplanting

Villa Escamp Corridor
Villa Escamp Side

Als locatie voor het paviljoen was een plantsoen met monumentale kastanjebomen gekozen met een, door de bouw van het stadskantoor nutteloos geworden, fietspad in het midden. De opdrachtgever had behoefte aan veel bruikbare ruimte, maar had weinig tijd en een zeer krap budget. Als antwoord hierop ontstond het idee om een geprefabriceerde kas tussen de bomen te plaatsen. 

Villa Escamp Plan

plattegrond en doorsneede

Villa Escamp is het vergrootglas van de wijk. Je kunt er koffiedrinken, plannen maken, trouwen. (...) Er vinden lezingen plaats, je kunt er levende verhalen lenen of je komt er gewoon een praatje maken.

-Tonie Boxman van Stichting RAAM

Villa Escamp Greenhouse 2
Villa Escamp Side 2
Villa Escamp Greenhouse

Binnenin de kas bevond zich een wit geschilderd houten volume waarin alle programmaonderdelen waren ondergebracht die noodzakelijk waren voor het functioneren van de villa als publiek gebouw: de keuken, een langgerekte, ruimtelijk gelede, afsluitbare kamer, berging en sanitair. De ruimte voor, achter en naast de vaste kern in de kas was groot genoeg voor grotere bijeenkomsten, voor voorstellingen en lezingen met publiek en verschillende workshops. Tegelijkertijd was de ruimte een kunsttentoonstelling met grote, deels betreedbare objecten die waren vormgegeven door verschillende kunstenaars. 

Villa Escamp Box Kitchen
Villa Escamp Box Door

Eenmaal binnen in Villa Escamp waan je je wel degelijk in een andere wereld. Wat een wonder dat glas zoveel beschutting kan bieden!

-Joost Zwagermans

Villa Escamp Glass

De kastanjebomen vormden een sfeervol bladerdak en een deden dienst als effectieve zonwering. 

Na een periode van twee jaar werd het gebouwtje zorgvuldig gedemonteerd en naast een schoolgebouw herbouwd waar het wordt gebruikt als paviljoen voor de leerlingen.

Villa Escamp Long Side