Vedute Candle Front

ruimtelijk manuscript

Vedute

"Vedute (1991) is opgericht met als doel, een bibliotheek van ruimtelijke manuscripten op te bouwen: een verzameling driedimensionale objecten die als gevisualiseerde gedachten het begrip ruimte zichtbaar en toegankelijk maken. Vedute nodigt kunstenaars, vormgevers, architecten en personen werkzaam in andere disciplines uit hun persoonlijke opvattingen over ruimte te verbeelden in een driedimensionaal werk dat in gesloten vorm 44 x 32 x 7 cm meet. Anders dan boeken, geven ruimtelijke manuscripten hun inhoud vooral prijs door het beeld te laten spreken. Sommige zijn direct te verstaan, andere laten zich letterlijk stap voor stap beschouwen; de variëteit aan mogelijkheden lijkt onuitputtelijk. Door het onderbrengen en uitdragen van de op deze manier tot stand gekomen werken wil Vedute nieuwe impulsen geven aan het denken en de discussie over ruimte en architectuur'"

- Stichting Vedute

ontwerp: 2009
uitvoering: 2009
opdrachtgever: Stichting Vedute
Vedute Udm 2

woonhuis Uitdam

Vedute Udm 1

woonhuis Uitdam

Ruimte is voor ons onlosmakelijk verbonden met materiaal. Verhoudingen, sferen, licht, temperatuur, textuur, kleur, klank en geur, kortom alles wat wij van een ruimte zintuigelijk waarnemen heeft te maken met de wijze waarop de ruimte is gemaakt. Het karakter van de materialen die zijn gebruikt, zij het expressief en aanwezig of juist terughoudend, is het uitgangspunt van onze architectuur. Het bepaalt elke ruimte die we maken. 

Vedute Hlo 1

huis Heiloo

Lyon 9 Interior Living

woonhuis by Lyon

Ruimte is voor ons tevens iets dat pas door tijd en gebruik tot leven komt. Onze architectuur is bedoeld als een krachtig en helder kader voor de natuurlijke processen die er in de loop van de tijd plaats vinden. Ze wil ruimte bieden voor toe-eigening, persoonlijke toevoegingen, veroudering en verandering. 

Vedute Candle Mold Test
Vedute Candle Box

Voor Vedute hebben we een object gemaakt dat mag en moet veranderen. Hiervoor hebben we een materiaal gebruikt dat de zinnen evenzeer aanspreekt als de natuurlijke bouwmaterialen die we graag in onze gebouwen toepassen. Het object is gemaakt van massieve bijenwas, verzameld door Rotterdamse bijen. De was is direct afkomstig van de imker. Het materiaal is volledig natuurlijk, heeft vele kleurnuances, ruikt lekker en voelt warm en zwaar aan. We hebben het object gegoten in een mal van 44 x 32 x 7 cm en opgebouwd uit vele dunne laagjes was. De in de massa opgenomen lonten kunnen tegelijkertijd of om beurten worden aangestoken. Na verloop van tijd ontstaan er om de lonten heen kraters en vijvers die op een gegeven moment in elkaar gaan vloeien.  Het oorspronkelijk massieve, vlakke object verandert in een uitgehold driedimensionaal miniatuurlandschap.

Ons ruimtelijk manuscript is geen maquette, geen afbeelding of representatie van iets anders. Het is, nét als architectuur, het beste ervaarbaar door het te gebruiken, met alle zintuigen. Elke gebruiker zal een onuitwisbare indruk achter laten. Telkens als er lonten worden aangestoken wordt het object dunner en lichter totdat er uiteindelijk alleen een dunne laag was op de bodem en langs de randen overblijft. Er ontstaat één grote, vloeiende ruimte wiens vorm en karakter volledig is bepaald door materiaal, tijd en gebruik. Doordat de lonten op veilige afstand van de randen zijn geplaatst blijft het door Vedute opgelegde kader met de voorgegeven afmetingen intact. 

Vedute Candle Angle
Vedute Candle Angle Detail