Toren Collage Top View

uitzicht over de Uitkerkse Polder

uitkijktoren in Blankenberge

Voor degene die het wil zien is het landschap van de Uitkerkse polder prachtig en rijk. De schoonheid van het gebied ontvouwt zich voor bezoekers die er moeite voor willen doen. Hier gaat het om kleine ontdekkingen, watervogels dicht bij de grond, zilte grond, bescheiden planten. Het bezoekerscentrum is aantrekkelijk voor voor wie de kleine schaal wil ontdekken, benieuwd is naar planten, dieren, enkele bomen en vooral de lucht.

Met ons gebouw willen we de bezoeker naar het grote en het kleine laten kijken. Het gaat ons niet alleen om het uitzicht in de verte maar ook om de vele kleine details waaruit de natuur van de Uitkerkse polder bestaat, om insecten, vogels en planten.

Onze toren past bij de Uitkerkse polder, en bij de bescheidenheid van het huidige bezoekerscentrum. Hij is alleen spectaculair voor wie het wil zien. De aandacht van het ontwerp zit in de details.

locatie: Blankenberge
jaar: 2019
status: webstrijdontwerp, 2e prijs
illustratie: Rotraut Susanne Berner
Toren Polder
Toren Bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Toren Masterplan

inplantingsplan van de toren gericht op de Uitkerkse Polder

Toren Landscape View

Een bezoek aan het bezoekerscentrum begint bij een wandeling door de tuin. Samen met de bestaande gebouwen, het nieuwe atelier en de bestaande bomen vormt onze toren een vriendelijk ensemble. Hij doet zich voor als een baken in het landschap en wordt dicht in of tegen de bomenkraag aangeplant.

Een eenvoudig, eenlaags bouwvolume met een brede luifel verbindt de expositieruimte met de toren. Samen vormen de gebouwen een vriendelijk ensemble rondom een toegangsplein.

Toren Inplantingsplan
Toren Diagram

De directe omgeving van de toren beschouwen we als grote insectenweide om vooral vlinders, bijen en andere insecten aan te trekken. We stellen een levendige, rijk gekleurde beplanting van vaste natuurlijke planten voor die aantrekkelijk zijn voor mens en dier. Ook het platte dak van het ateliergebouw wordt intensief beplant.

Het grondplan van de toren heeft een eenvoudige, taps toelopende vorm. Het volume is hierdoor niet meteen te bevatten en alleen overhoeks waar te nemen. Vanaf elk punt in het landschap toont de toren een eigen gezicht naar het landschap. Smal, slank en rijzig, of breed en kloek. Ook van binnenuit zorgt de vorm voor interessante uitzichten, kaders en ruimtelijke relaties.

Toren Collage
Toren Plan
Toren Axo Interior
Toren Interior Room Insect
Toren Interior Room Nature
Toren Interior Room Birds

Omdat we graag de aandacht van de bezoeker vanaf verschillende standpunten naar de natuur willen laten kijken, bestaat de toren uit meerdere gestapelde kamers met uitzicht. Reeds de inkom, de allereerste kamer richt de aandacht op het uitzicht op de natuur, de planten en insecten dichtbij.

De trap vouwt zich rondom de dragende middenschijf. Elke verdieping, elk bordes voelt als een bijzondere kamer. De langzaam wisselende uitzichten worden ingekaderd als schilderijen, er zijn bankjes om met elkaar te zijn, informatie te delen en een kamer met vitrinewanden om de gevel met al zijn bewoners goed te kunnen bekijken.

Toren Axo Insect House

De detaillering van de toren nodigt de natuur uit. Het is een broedplaats, bijenkorf en insectenhotel. In de gevelbekleding voorzien we welbewust ruimten, spleten, kieren en holtes voor vogels en insecten. Op verschillende hoogtes van de toren integreren we voorzieningen die zorgvuldig worden afgestemd op de dieren die we willen huisvesten. Onder de verschillende dakoverstekken is er ruimte voor nesten en nestkastjes.

Toren Axo Construction 1
Toren Axo Construction 2
Toren Axo Construction 3
Toren Axo Construction 4
Toren Axo Construction 5
Toren Axo Construction 6
Toren Parasite

Parasite Las Palmas, Rotterdam 2001

Voor de toren stellen we een stoere, eenvoudige en tot de verbeeldinge sprekende constructie voor. Hiervoor gebruiken we nagenoeg uitsluitend natuurlijke materialen. We trekken de toren op uit enkele smalle platen CLT (cross laminated timber oftewel kruislagenhout). Hiervoor worden planken zachthout kruisgewijs op elkaar gelijmd.

Toren Landscape Far View