Project naam
Project info

Huis73 - bibliotheek en centrum voor cultuureducatie 's Hertogenbosch
vele huizen voor HUIS73

Het bouwblok Hinthamerstraat 72 en 74 ondergaat in de komende jaren een ingrijpende verbouwing. Aanleiding is het samengaan van de twee organisaties die lange tijd de panden onafhankelijk van elkaar als buren hebben gebruikt, de openbare bibliotheek en het centrum voor kunsteducatie ‘de Muzerije’. Hiervoor zijn ruimtelijke aanpassingen nodig: Huis73 streeft naar zoveel mogelijk synergie tussen de verschillende programma's, ruimtes en sferen. Hiernaast is de verbouwing een gelegenheid om de bestaande panden te verduurzamen, ruimtelijke en functionele verbeteringen en achterstallig onderhoud door te voeren, en te werken aan een nieuw interieur dat aansluit bij het gebruik als één Huis voor iedereen. Huis73 wil een veelzijdige, culturele, aangename, inspirerende plek zijn die aan alle eigentijdse eisen voldoet.


locatie: Hinthamerstraat, 's Hertogenbosch
aanbesteding: 2022
ontwerp en uitvoering: 2022-2026
opdrachtgever: Gemeente 's Hertogenbosch - STEAD Advisory
adviseur gebruiker: Jan David Hanrath
bouwmanagement: Stevens Van Dijk
constructeur: Goudstikker de Vries
installaties: Nelissen
bouwkosten: Basalt
akoestiek / brandveiligheid / bouwfysica: Peutz
verlichting: Joost de Beij
wayfinding: Job Rompa

Basisschool Edison
renovatie en uitbreiding van twee scholen

De historische beelden van het indrukwekkende scholencomplex aan de Onderwijzersstraat maken verschillende gevoelens los: nostalgie, respect, bewondering, maar zeker ook afkeer. De leerlingen van toen moeten zich heel klein hebben gevoeld. Door haar grootse opzet was de langgerekte school niet alleen ontzagwekkend maar ook intimiderend.


Vandaag denkt men anders over onderwijs en de bijbehorende ruimten dan 100 jaar geleden. Een eigentijdse school moet een inspirerende leer- en leefomgeving zijn die zich met een open gezicht naar de omgeving presenteert, en geen ommuurde vesting. Toch heeft de strenge school in onze ogen tijdloze, ruimtelijke en architecturale kwaliteiten die haar zonder meer geschikt maken voor een zinvolle transformatie. Zelfs zonder ingrijpende wijzigingen kan Edison een school worden die recht doet aan haar verleden en tegelijk veel beter dan voorheen overeen komt met huidige onderwijsopvattingen. De grote speelplaatsen en/of tuinen spelen hierbij een belangrijke rol.


In ons voorstel dient de genereuze, heldere en symmetrische layout als vertrekpunt voor een eigentijdse school die plaats biedt aan verschillende vormen van onderwijs.

locatie: Hoboken, Antwerpen
wedstrijd: 2018 (1e prijs), wedstrijdpool Stad Antwerpen
ontwerp: 2018-2020
uitvoering: 2021-2024
opdrachtgever: AG Vespa
studiebureau stabiliteit: Goudstikker De Vries, 's Hertogenbosch
studiebureau technieken: RCR, Herent
aannemer: TM ACH Bouw - Floré - De Molen
illustraties: Rotraut Susanne Berner

citygate Brussel- a l’île
Wonen, werken en leren in de productieve stad

Biestebroeck was, is, and will be a place of production, initiative and activity. A place where working, learning, living coexist side by side. A place for everyone, a neighborhood for all.

Na een in 2019 gewonnen wedstrijd werken we samen met AHA, noArchitecten en Sergison Bates Architects aan het project Citygate II / Petite Île in Brussel. In de komende jaren ontstaat er in Biestebroeck, een voormalig industriegebied in Anderlecht, een nieuwe wijk met 400 appartementen, 15.000 m2 werkruimte en het experimentele scholencomplex ‘ecole de tous’. Het project maakt deel uit van het Brusselse 'Kanaalplan' en geeft invulling aan het idee van de productieve stad. Het doel is een nieuwe, levendige en productieve stadswijk met gemengd programma om te werken, te produceren, te leren en te wonen.

opdrachtgevers: SLRB/ City Dev/ Foyer Anderlechtois
samenwerkende architecten: AHA (Aurelie Hachez/Elseline Bazin) Brussel; NoA Architects Brussel; Sergison Bates Architects London; Korteknie Stuhlmacher Architecten
design team A l’île: Boom landscape Amsterdam, landschap en buitenruimte; Detang, installatieadvies; Groep D, advies constructie; Daidalos Peutz, akoestiek; ELD, bouwkostenadvies en bestekteksten
programma: 400 appartementen; ca. 15000m2 werkruimtes; scholencomplex 'ecole de tous' met kindergarten, basisschool, middelbare school, sport en bibliotheek; bureau- en werkruimtes Foyer Anderlechtois
wedstrijd: 2019/ samenwerking met BMA Brussel
bouwaanvraag: 2021
besteksfase: 2022
uitvoering: 2023- 2027
illustraties: ontwerpteam met bijzondere dank aan Nora Walter en Elke Schoonen (NoA)

Sint-Martinuskerk Burcht
herbestemming Sint Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk in Burcht is een van veraf zichtbaar baken in het rivierenlandschap ten westen van Antwerpen. De kerk staat als een stevige burcht direct aan de Schelde en scheidt het dorp van de rivier en het kerkplein van water, groen en vergezichten. Aan het verschil tussen beide kanten van de kerk, tussen uitzicht en beslotenheid, het weidse industrielandschap rondom de rivier en de intimiteit van het dorp, ontleent Burcht haar charme en karakter.

Ons ontwerpvoorstel is geïnspireerd op de belangrijke rol die het kerkgebouw speelt voor de dorpsgemeenschap en de charme van zijn unieke ligging.

locatie: Burcht, Zwijndrecht (B)
wedstrijd: 1e prijs Open Oproep 4004, 2021
ontwerp: 2021-2023/ bouwaanvraag 2022
opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
advies restauratie: Architectenbureau Sabine Okkerse
constructeur: Vestad Ingenieursgroep
installatieadvies: Vörtgang bv
uitvoering (gefaseerd): 2023- 2025

Het Predikheren: stadsbibliotheek Mechelen
bibliotheek in barokke muren

Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent een bewogen geschiedenis die vele sporen in en aan het gebouw heeft achtergelaten. Het gebouwencomplex werd in meerdere fases vanaf 1650 gebouwd, in de 18e eeuw ontwijd en vervolgens gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school en militair ziekenhuis. Sinds 1975 staat het gebouw leeg en veranderde geleidelijk in een indrukwekkende ruïne. In 2010 besloot de stad Mechelen het monumentale pand te restaureren en in te richten als openbare bibliotheek. In het kader van de Open Oproep werd er een internationale architectenprijsvraag uitgeschreven die door ons team werd gewonnen.

Na de herbestemming maakt de nieuwe bibliotheek deel uit van een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het centrum, samen met een nieuw park, nieuwe woningen en het recent gebouwde Holocaust-museum.

Ons ontwerp voor de bibliotheek in het klooster vertrekt vanuit de specifieke karaktereigenschappen van het bestaande gebouw. De ruimten die de bibliotheek nodig heeft laten zich in het bestaande gebouw inpassen zonder dat ingrijpende veranderingen in de structuur nodig zijn. Het installatieconcept en de manier van restaureren, renoveren en isoleren zijn hierop afgestemd.

locatie: Predikherenklooster, Goswin de Stassartstraat, Mechelen (BE)
ontwerp: 2011-2015
uitvoering: 2015-2019, door de THV Korteknie Stuhlmacher Architecten | Bureau Bouwtechniek | Callebaut Architecten
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 2213, samenwerkingsproject met Hildundk, München
restauratiearchitect: Callebaut Architecten
bouwkunding advies: Bureau Bouwtechniek
opdrachtgever: Stad Mechelen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
aannemer: Renotec (dak- en gevelrestauratie), Monument (interieur)
fotografie: Luuk Kramer
awards: ARC19, Interieur-award
publicatie: boekpublicatie Het Predikheren, uitgegeven door Public Space, www.publicspace.be, verschenen december 2019

Campus Cadix
Campus Cadix

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen is een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopgave met een lange voorgeschiedenis. Het project is vanaf 2017 in fases uitgevoerd en vanaf 2022 volledig in gebruik genomen. Het gaat om de integratie van twee middelbare scholen en woningen in een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse programmaonderdelen zijn verdeeld over een groot nieuwbouwblok en verschillende bestaande, monumentale gebouwen, allen ontworpen door Emiel van Averbeke. De voormalige lage school met kindertuin uit 1927 en het voormalige 'aanwervingslokaal voor havenarbeiders' uit 1938 oftewel de 'CAD-loodsen' vormen het hart van de ontwikkeling. Ze zijn gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.

locatie: Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp: 2009-2017
uitvoering: 2017- 2022
prijsvraag: Open Oproep n.1726, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgevers: Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur: ABT Antwerpen
aannemer: Strabag (NKD, 2 CAD-loodsen, VVA) / Groep Monument (Kot/3e Cad-loods)
installatieadvies: RCR Herent
restauratieadvies: Callebaut Architecten Gent
ontwerp binnentuinen: Atelier Arne Deruyter
fotografie: Luuk Kramer, Karin Borghouts
illustraties wedstrijd: team KSA, met bijzondere dank aan Moritz Bernoully en Arne Weiss

Campus Cadix Oudbouw VVA
Campus Cadix Oudbouw VVA

De monumentale scholengroep gebouwd in 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke is een gevarieerd gebouwencomplex dat is opgevat als een samengesteld kloostercomplex met drie binnenhoven en duidelijk vormgegeven hiërarchieën. Bij het oorspronkelijke ontwerp speelden zowel algemeen geldende opvattingen over onderwijs en pedagogie als verschillende stijlvoorkeuren een rol. In een eclectische compositie staan daarom verschillende gevelcomposities, plattegrondtypes, dakvormen en binnenkoeren naast elkaar. Hiermee worden ook verschillende pedagogische opvattingen naast elkaar geplaatst. Het pedagogische concept van het gebouw als school en de stilistische ontwikkeling van de architectuur tussen ca. 1900- 1930 lopen dus parallel waarbij referenties naar de architectuur van het Engelse Woonhuis tot de architectuur van Berlage zorgen voor een gebouwencomplex met verschillende gezichten.

locatie: Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp: 2009-2012
herontwerp: 2015- 2017
uitvoering: 2020- 2022
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 1726, wedstrijdinzending als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
opdrachtgever: Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
restauratieadvies: Callebaut Architecten
advies inrichting buitenruimten, tuinontwerp: Atelier Arne Deruyter
aannemer: Strabag

Campus Cadix CAD/KOT
Campus Cadix

De oorspronkelijke bouwaanvraagtekeningen van het aanwervingslokaal voor havenarbeiders dateren uit 1938. De Cad-loodsen zijn ontworpen door de toenmalige stadsbouwmeester Emiel van Averbeke, die tien jaar eerder de naburige scholengroep had gebouwd en zijn op 5 februari 1940 in gebruik genomen. Het eenlaagse hallencomplex bestaat uit vier loodsen met zadeldak die onderling in open verbinding met elkaar stonden. Hier kwamen havenarbeiders in grote groepen bij elkaar. Loopbruggen zorgden voor overzicht en controle.

locatie: Kempisch Dok Westkaai, Eilandje, Antwerpen
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 1726 2009-2010, in samenwerking met Hildundk Architekten
1e ontwerp: 2011- 2012
2e ontwerp: 2015- 2017
bouwheer: AG Realestate Scholen van Morgen (hal 1+ 2); SO Antwerpen (3e loods, drukkerij) ,
aannemer: Strabag (hal 1+ 2), Monument (hal 3)
studiebureau stabiliteit: ABT Antwerpen (hal 1+ 2); H4D, Jaap Dijks (3e loods, drukkerij)
studiebureau technieken: RCR (hal 1+ 2); Adviesbureau vd Weele met AACO, Peter van Orshoven (3e loods, drukkerij)
fotografie: Maurice Tjon A Tham, Luuk Kramer, Karin Borghouts

Museum Catharijneconvent Utrecht
kunst, tuinen en een prachtig klooster

Ons wedstrijdvoorstel voor de uitbreiding van het museum neemt het middeleeuwse kloosterensemble als uitgangspunt. De ruimtelijke schoonheid van het klooster staat centraal en verrijkt de museale beleving. De museale zonering wordt nauwkeurig afgestemd op de natuurlijke condities van de bestaande panden. Enkele met voorzichtige hand toegevoegde bouwvolumes van hout en baksteen zorgen voor de gewenste vernieuwing en extra ruimte. De nieuwbouw is tijdloos en duurzaam en kan samen met het bestaande ensemble (liefst heel) oud worden.

locatie: Utrecht, binnenstad
ontwerp: wedstrijd/eindronde met 5 ontwerpteams, 2022
installatietechnisch advies: Jan Piet van der Weele
beelden: KSA, met speciale dank aan Mia Barnard, Ewout de Bleser en Teun van Dillen
publicatie: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=51590

Herbestemming Brandweerkazerne Paleisstraat
binnenstedelijk paleis voor gezinnen

De monumentale brandweerkazerne aan de Paleisstraat in Antwerpen, een Art Nouveau-ensemble met officierswoningen werd gebouwd tussen 1908 en 1911, op basis van een ontwerp van de stadsarchitecten van Antwerpen, Emiel van Averbeke, A.van Mechelen en Jan van Asperen. Het indrukwekkende ensemble bestaande uit grote hallen, werkplaatsen, een binnenkoer en verschillende groepsaccommodaties was meer dan een eeuw lang in gebruik als brandweerkazerne waardoor zowel de gevels als ook het interieur uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. Vanaf 2023 wordt het gebouw herbestemd tot eigentijdse groepswoningen. Vijf ontwerpteams werkten aan deze complexe ontwerpopgave, met als doel, het gebouwencomplex te transformeren in een gezinsvriendelijke, groene, binnenstedelijke woonomgeving, met behoud van de monumentale kwaliteiten van de panden.

locatie: Antwerpen
status: wedstrijdontwerp
jaar: 2021
opdrachtgever: AG Vespa/ Stad Antwerpen
restauratie-architect: Callebaut Architecten
afbeeldingen: KSA, met bijzondere dank aan Nicky Brockhoff en Joppe Douma

jeugdvoorziening Everaertsstraat Antwerpen
bouwblok voor de jeugd

Hoe toveren we een volgebouwd binnenterrein in een dichtbevolkte wijk om in een leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren van totaal verschillende achtergronden? Hoe bouwen we er een school die huiselijk, stoer en veelzijdig is en die uitnodigt tot toe-eigening en initiatief? En hoe zorgen we dat binnen- en buitenruimten ondanks alle beperkingen ruim, groen en inspirerend aanvoelen?


Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft behoefte aan aanvullende capaciteit in de scholen in haar stadswijken. De stad schreef daarom een prijsvraag uit voor een nieuwe jeugdvoorziening voor jonge kinderen en jeugdgroepen in Antwerpen Noord. De bouwlocatie is een binnenterrein dat reeds deels door de scholengroep wordt gebruikt. Voor het ontwerp maken we gebruik van enkele bestaande panden waaronder twee monumentale ateliergebouwen en hebben na de afbraak van enkele minder waardevolle panden beperkte ruimte voor nieuwbouw. 

locatie: Antwerp BE
status: wedstrijdontwerp,1e prijs
jaar: 2017
adviseur installaties en duurzaamheid: JanPiet vd Weele
illustraties: Rotraut Susanne Berner

Basisschool Het Landje
speelruimte

Na een langdurige zoektocht naar een geschikte locatie voor een uitbreiding van de bestaande basisschool in het centrum van Rotterdam werd besloten het leegstaande gebouw van de voormalige Hildernisseschool aan de Schiedamse Vest te gaan hergebruiken en te verbouwen. Het bestaande gebouw werd in 1968 ontworpen door Gemeentewerken en toonde zich streng en afwijzend. De rationele structuur van betonnen kolommen, balken en vloeren leende zich echter in principe goed voor transformatie en hergebruik. 

Door de verbouwing zijn de buitenkant en het gehele interieur ingrijpend veranderd. De gehele gevelhuid is geïsoleerd en gestuct. Enkele openingen zijn dichtgezet, andere zijn geopend en de hal op de begane grond is voorzien van een royale gevelpui. Alle kozijnen zijn vervangen, het dak is opnieuw geïsoleerd en deels ingericht als daktuin. Hiernaast werd er op de verdieping aan de achterzijde van het pand een klein volume toegevoegd. 

Over het ongenaakbaar rationele patroon van de bestaande gevel is een informele compositie van verschillende kleurvlakken gelegd. Deze compositie verzacht de strenge ritmiek van de gevelopeningen en benadrukt het driedimensionale, alzijdige en complexe karakter van het volume. 

locatie: Schiedamse Vest, Rotterdam Centrum
ontwerp: 2010-2013
uitvoering: 2013-2014
opdrachtgever: Stichting BOOR, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
constructeur: IOB, Hellevoetsluis
installatieadvies: Nieman-Valk, Rijswijk
aannemer: Sprangers, Delft
fotografie: Luuk Kramer

Parasite Las Palmas
parasite Las Palmas

In 2001 was Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. Het voormalige werkplaatsengebouw ‘Las Palmas’ op de Wilhelminapier werd gebruikt als tijdelijke kunsthal en bood onderdak aan talrijke tentoonstellingen en evenementen. Een architectuurtentoonstelling georganiseerd als onderdeel van een omvangrijke manifestatie over 100 jaar woningwet in Nederland droeg de naam ‘Parasites’*. Tentoongesteld werden maquettes van kleinschalige bouwsels die speciaal voor de tentoonstelling waren ontworpen. De bouwwerken lieten een grote verscheidenheid aan vormen, (woon)concepten, materialen en constructiewijzen zien. Ze waren allen bedoeld voor (tijdelijk) ongebruikte stedelijke locaties, waar ze op ‘parasitaire manier’ gebruik zouden maken van de bestaande, stedelijke infrastructuur. 

locatie: Wilheminakade, Rotterdam
ontwerp: 2000-2001
uitvoering: 2001
opdrachtgever: Stichting Parasite Foundation
aannemer: Jasper Kerkhofs, Christian Dörschug (houtmontage)
fotografie: Anne Bousema, Errol Sawyer, Daniel Nicholas, Rien Korteknie, Christian Kahl

basisschool Don Bosco
natuurschool

De plek voor de nieuwe school Don Bosco is fantastisch. Ruimte, velden, een brede vallei, water, ongerepte natuur, boomgaarden, eindeloze speelmogelijkheden. De nieuwe schoolsite is een kinderparadijs nog voordat we beginnen.

De strenge baksteenarchitectuur van de Salesianen geeft de plek karakter en ruimtelijke identiteit. De eerbiedwaardige gebouwen verankeren de nieuwe ontwikkeling met het dorp, de geschiedenis en de betekenis van de plek. We geven deze gebouwen daarom graag een belangrijke rol in het ontwerp voor de nieuwe school.

Op het achterliggende terrein omarmen we het landschap en ontwerpen een gebouwencomplex dat ingebed ligt in de glooiende boomgaarden. Met hun licht hellende groene daken, pergola’s, halfomsloten buitenruimten en schooltuinen oogt het nieuwe daklandschap als een verlengstuk van de natuur. 

locatie: Dilbeek, Brussels, BE
status: prijsvraagontwerp Open Oproep 3202, 2e prijs
jaar: 2017
adviseur installaties en duurzaamheid: JanPiet vd Weele
adviseur landschap en tuinarchitectuur: Arne Deruyter

Villa Mondriaan
Villa Mondriaan

Aan de rand van het centrum van Winterswijk staat een kleine, vrijstaande villa uit de tweede helft van de 19e eeuw. In dit vrij onopvallende huis heeft Piet Mondriaan een groot deel van zijn jeugd doorgebracht. Op initiatief van het Mondriaanhuis en het Freriks Museum in Winterswijk is er onder leiding van galerist en oud-museumdirecteur Wim van Krimpen gewerkt aan een klein, nieuw museum dat zich richt op de jonge jaren van de kunstenaar. Met van subsidie Provinciale Staten en private sponsoring is het project binnen enkele maanden tijd ontworpen en gerealiseerd- een klein wonder in een tijd van recessie en bezuinigingen. In het Pinksterweekend van 2013 werd het nieuwe museum in aanwezigheid van prinses Beatrix feestelijk geopend.

locatie: Winterswijk
ontwerp: 2013
uitvoering: 2013
constructeur: Pieters Bouwtechniek
installarieadvies: Adviesbureau van der Weele
aannemer: WBC Bouwgroep
fotografie: Luuk Kramer