188 NJ Oosterwold keuken

Pionieren in een land van vrijheid

Huis N&J, Almere Oosterwold

In eerste instantie leek Oosterwold een plek te goed om waar te zijn. Goedkope grond, bouwen zonder welstand of restricties, veel ruimte, gelijkgestemde buren. Met deze gedachte kwamen drie bevriende stellen naar ons toe die graag in de polder wilden pionieren, met weinig geld, veel ruimte en groot enthousiasme. Alleen één van de drie verwante huizen is inmiddels bewoond, een tweede is in de maak en wanneer de laatste volgt is nog ongewis. De realiteit bleek weerbarstiger dan voorspeld. De markt trok aan, bouwen werd duurder, aannemers schaarser en kieskeuriger, en het uitgiftebeleid van de gemeente bleek niet bestand tegen speculatie en banale catalogusbouw. Toch is bij het huis van N&J uiteindelijk, na enige vertraging en onzichtbaar genomen hobbels, veel bewaard gebleven van de oorspronkelijke droom.

locatie: Almere Oosterwold
ontwerp: 2015-2017
uitvoering: 2017-2018
opdrachtgever: Familie N&J
constructeur: H4D Raadgevend Ingenieurs, Dongen
installatieadvies: Adviesbureau VanderWeele, Groningen
aannemer: Bouwbedrijf Nap, Lunteren
fotografie: Maurice Tjon a Tham
188NJ Oosterwold situatietekening
Oosterwold Fieldintohouse
Oosterwold Construction Gable
188NJ Oosterwold plattegrond
Oosterwold Construction
Oosterwold Construction Osb Internal
Oosterwold Construction Osb

Het huis van N&J is een ruime gelijkvloerse woning geworden met twee kappen die voor een bescheiden budget is gerealiseerd. Met eenvoudige karakteristieke ruimten, veel licht en eenvoudige, natuurlijke materialen. Overal is het landschap eromheen voelbaar. Ook binnenin vloeien de ruimten op een haast landschappelijke manier in elkaar over. Het huis staat een beetje los van de soms zompige grond waardoor het gehele huis is omgeven door een lange zitbank die graag wordt benut. De schuur is meeontworpen en vormt samen met het samengestelde huis een kleine hoeve.

Oosterwold Wideinterior
188NJ Oosterwold woonkamer
Oosterwold Corridor188NJ Oosterwold doorsnede
Oosterwold Canopy
Oosterwold Bedroom
Oosterwold Boots

Het geheel is ondanks alle eenvoud schatplichtig aan de prairie-houses van Frank Lloyd Wright die ooit waren ontworpen als landschappelijke objecten, letterlijk en figuurlijk dicht bij de grond. De bewoners koesteren het geluk dat ze tot de eerste bewoners behoren die daadwerkelijk voor weinig geld een heel grote kavel hebben kunnen kopen. Het tuinieren is er een dagtaak, groenten en fruit kopen is nauwelijks meer nodig, schapen staan naast het huis in de wei, er is een boomgaard en een helofytenfilter, kortom, een zelfvoorzienend paradijs. En dat is vanuit alle kamers te volgen.


Oosterwold Planting
188NJ Oosterwold schuur
Oosterwoldsheepbuildingmacro
Oosterwold Foliageandbuilding
Oosterwold Detail Foundations
Oosterwold Detail Fenestrations
Oosterwold Flower
Oosterwold Perchingoutsideinside