Project naam
Project info

Vrijdag Groningen
een huis voor Vrijdag

VRIJDAG is een huis voor amateurkunst en bestaat uit verschillende stadspanden die een krans van gebouwen rondom een bijzondere stadstuin vormen. VRIJDAG maakt deel uit van het bakstenen weefsel van de binnenstad van Groningen en voegt zich op vanzelfsprekende manier in bestaande structuren. VRIJDAG is de buurman van het Forum en volledig complementair. Niet glad maar ruw. Niet af maar altijd in verandering. Niet enkelvoudig maar samengesteld. Geen object maar een organisme. De kracht van VRIJDAG bevindt zich binnenin.

locatie: Groningen
opdrachtgever: Gemeente Groningen
status: wedstrijdontwerp
jaar: 2021
adviseur bouwkosten: Bureau Bouwkunde
adviseur signalisatie/ beeld/ luiken: Het Echte Werk, Job Rompa
illustraties: team KSA, met bijzondere dank aan Josh Stevenson Brown and Keiti Lige

Museum Catharijneconvent Utrecht
kunst, tuinen en een prachtig klooster

Ons wedstrijdvoorstel voor de uitbreiding van het museum neemt het middeleeuwse kloosterensemble als uitgangspunt. De ruimtelijke schoonheid van het klooster staat centraal en verrijkt de museale beleving. De museale zonering wordt nauwkeurig afgestemd op de natuurlijke condities van de bestaande panden. Enkele met voorzichtige hand toegevoegde bouwvolumes van hout en baksteen zorgen voor de gewenste vernieuwing en extra ruimte. De nieuwbouw is tijdloos en duurzaam en kan samen met het bestaande ensemble (liefst heel) oud worden.

locatie: Utrecht, binnenstad
ontwerp: wedstrijd/eindronde met 5 ontwerpteams, 2022
installatietechnisch advies: Jan Piet van der Weele
beelden: KSA, met speciale dank aan Mia Barnard, Ewout de Bleser en Teun van Dillen
publicatie: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=51590

Herbestemming Brandweerkazerne Paleisstraat
binnenstedelijk paleis voor gezinnen

De monumentale brandweerkazerne aan de Paleisstraat in Antwerpen, een Art Nouveau-ensemble met officierswoningen werd gebouwd tussen 1908 en 1911, op basis van een ontwerp van de stadsarchitecten van Antwerpen, Emiel van Averbeke, A.van Mechelen en Jan van Asperen. Het indrukwekkende ensemble bestaande uit grote hallen, werkplaatsen, een binnenkoer en verschillende groepsaccommodaties was meer dan een eeuw lang in gebruik als brandweerkazerne waardoor zowel de gevels als ook het interieur uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. Vanaf 2023 wordt het gebouw herbestemd tot eigentijdse groepswoningen. Vijf ontwerpteams werkten aan deze complexe ontwerpopgave, met als doel, het gebouwencomplex te transformeren in een gezinsvriendelijke, groene, binnenstedelijke woonomgeving, met behoud van de monumentale kwaliteiten van de panden.

locatie: Antwerpen
status: wedstrijdontwerp
jaar: 2021
opdrachtgever: AG Vespa/ Stad Antwerpen
restauratie-architect: Callebaut Architecten
afbeeldingen: KSA, met bijzondere dank aan Nicky Brockhoff en Joppe Douma

jeugdvoorziening Everaertsstraat Antwerpen
bouwblok voor de jeugd

Hoe toveren we een volgebouwd binnenterrein in een dichtbevolkte wijk om in een leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren van totaal verschillende achtergronden? Hoe bouwen we er een school die huiselijk, stoer en veelzijdig is en die uitnodigt tot toe-eigening en initiatief? En hoe zorgen we dat binnen- en buitenruimten ondanks alle beperkingen ruim, groen en inspirerend aanvoelen?


Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft behoefte aan aanvullende capaciteit in de scholen in haar stadswijken. De stad schreef daarom een prijsvraag uit voor een nieuwe jeugdvoorziening voor jonge kinderen en jeugdgroepen in Antwerpen Noord. De bouwlocatie is een binnenterrein dat reeds deels door de scholengroep wordt gebruikt. Voor het ontwerp maken we gebruik van enkele bestaande panden waaronder twee monumentale ateliergebouwen en hebben na de afbraak van enkele minder waardevolle panden beperkte ruimte voor nieuwbouw. 

locatie: Antwerp BE
status: wedstrijdontwerp,1e prijs
jaar: 2017
adviseur installaties en duurzaamheid: JanPiet vd Weele
illustraties: Rotraut Susanne Berner

uitkijktoren in Blankenberge
uitzicht over de Uitkerkse Polder

Voor degene die het wil zien is het landschap van de Uitkerkse polder prachtig en rijk. De schoonheid van het gebied ontvouwt zich voor bezoekers die er moeite voor willen doen. Hier gaat het om kleine ontdekkingen, watervogels dicht bij de grond, zilte grond, bescheiden planten. Het bezoekerscentrum is aantrekkelijk voor voor wie de kleine schaal wil ontdekken, benieuwd is naar planten, dieren, enkele bomen en vooral de lucht.

Met ons gebouw willen we de bezoeker naar het grote en het kleine laten kijken. Het gaat ons niet alleen om het uitzicht in de verte maar ook om de vele kleine details waaruit de natuur van de Uitkerkse polder bestaat, om insecten, vogels en planten.

Onze toren past bij de Uitkerkse polder, en bij de bescheidenheid van het huidige bezoekerscentrum. Hij is alleen spectaculair voor wie het wil zien. De aandacht van het ontwerp zit in de details.

locatie: Blankenberge
jaar: 2019
status: webstrijdontwerp, 2e prijs
illustratie: Rotraut Susanne Berner

Woonzorgcentrum Kruishoutem
plein, kerk en hof

Voor de nieuwe zorgcampus in Kruishoutem is een uitzonderlijk fraaie plek gevonden. De nieuwbouw vervangt een neogotisch klooster. De kloosterkerk blijft behouden. Achter het klooster bevindt zich een mooi park met monumentale bomen. Het project biedt de kans de bijzondere locatie ook voor de dorpsgemeenschap zichtbaar en toegankelijk te maken.

Het programma bestaat uit woonzorgkamers, assistentiewoningen en serviceflats en is in vergelijking met de oorspronkelijke bebouwing nagenoeg vier keer groter. Het forse volume moet zich op natuurlijk wijze verhouden tot de vrij sierlijk ogende kerk.

status: Open Oproep, wedstrijdontwerp, laureaat
jaar: 2011

basisschool Don Bosco
natuurschool

De plek voor de nieuwe school Don Bosco is fantastisch. Ruimte, velden, een brede vallei, water, ongerepte natuur, boomgaarden, eindeloze speelmogelijkheden. De nieuwe schoolsite is een kinderparadijs nog voordat we beginnen.

De strenge baksteenarchitectuur van de Salesianen geeft de plek karakter en ruimtelijke identiteit. De eerbiedwaardige gebouwen verankeren de nieuwe ontwikkeling met het dorp, de geschiedenis en de betekenis van de plek. We geven deze gebouwen daarom graag een belangrijke rol in het ontwerp voor de nieuwe school.

Op het achterliggende terrein omarmen we het landschap en ontwerpen een gebouwencomplex dat ingebed ligt in de glooiende boomgaarden. Met hun licht hellende groene daken, pergola’s, halfomsloten buitenruimten en schooltuinen oogt het nieuwe daklandschap als een verlengstuk van de natuur. 

locatie: Dilbeek, Brussels, BE
status: prijsvraagontwerp Open Oproep 3202, 2e prijs
jaar: 2017
adviseur installaties en duurzaamheid: JanPiet vd Weele
adviseur landschap en tuinarchitectuur: Arne Deruyter

Vedute
ruimtelijk manuscript

"Vedute (1991) is opgericht met als doel, een bibliotheek van ruimtelijke manuscripten op te bouwen: een verzameling driedimensionale objecten die als gevisualiseerde gedachten het begrip ruimte zichtbaar en toegankelijk maken. Vedute nodigt kunstenaars, vormgevers, architecten en personen werkzaam in andere disciplines uit hun persoonlijke opvattingen over ruimte te verbeelden in een driedimensionaal werk dat in gesloten vorm 44 x 32 x 7 cm meet. Anders dan boeken, geven ruimtelijke manuscripten hun inhoud vooral prijs door het beeld te laten spreken. Sommige zijn direct te verstaan, andere laten zich letterlijk stap voor stap beschouwen; de variëteit aan mogelijkheden lijkt onuitputtelijk. Door het onderbrengen en uitdragen van de op deze manier tot stand gekomen werken wil Vedute nieuwe impulsen geven aan het denken en de discussie over ruimte en architectuur'"

- Stichting Vedute

ontwerp: 2009
uitvoering: 2009
opdrachtgever: Stichting Vedute

Basisschool met kinderopvang
een school als vele huizen

Voor buitenstaanders vertonen inzendingen voor Duitse prijsvragen een verbazingwekkende eenvormigheid. Het is amper te zien of een gebouw in de stad staat of in landelijk gebied. Verreweg de meeste gebouwen zijn vormgegeven als rechtlijnige compacte dozen zonder opsmuk, de gevels bestaan over het algemeen uit een ritme van repetitieve, verdiepingshoge verticale raamopeningen, de architectuurtaal is streng modernistisch, de plattegronden efficiënt en orthogonaal.

locatie: Ulm Unterweiler (D)
wedstrijd: Prijsvraaginzending 2014
lokale partner/ samenwerking: Sanwald Architekten Steinheim am Albuch

Tijdelijk winkelcentrum Strijp S
schaken in Eindhoven

Het gebied Strijp S, een breed stuk grond tussen twee kolossale voormalige industriële gebouwen zal in de toekomst worden ontwikkeld tot een bijzonder, gevarieerd woon- en winkelgebied. Het stedenbouwkundig masterplan voorziet vierkante bouwvelden met kleinschalige, kashbah-achtige bebouwing. Ondergronds bevinden zich een of meerdere grote parkeergarages.

status: Project, studie
locatie: Strijp S, Eindhoven
opdrachtgever: Woningcorporatie Trudo
ontwerp: 2010

Oostvaarderse plassen
spoordijk met uitzicht

Een indrukwekkende wandeling in het Oostvaardersveld op zaterdag middag: een vos, een slang, vogels, insecten, vlinders, bloemen. Natuur in haast on- Hollandse variatie. Toch ontbreekt er iets. De wandelaar beseft nauwelijks waar hij is. Achter de hoge spoordijk lijkt de natuur onbereikbaar.
 
De ontwerpopgave is op zich prachtig maar we hebben er ook onze twijfels bij. Het liefst willen we niet nog meer mensgemaakte dingen aan het gebied toevoegen. En al helemaal geen verharding. Zelfs de paden en wegen die nu al het gebied doorkruisen voelen als storende onderbrekingen in het fragiele landschap, en de kleine bouwsels, straten en auto's eveneens.

Status: Prijsvraaginzeding voor bezoekerscentrum
opdrachtgever: Staatsbosbeheer
ontwerp: 2009
landschap: Matthieu Derckx

'Art and science of dementia care' - interdisciplinair onderzoeksproject
samen tuinieren

1:1 experiment in woonzorgcentrum 'de Diem' in Diemen, Amsterdam. De tuin van een huis voor dementerende ouderen opent zijn deuren naar de buren en wordt een schooltuin voor alle generaties. 

interdisciplinair onderzoeksproject: georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
supervisors: Henri Snel, Caro van Dijk
locatie: De Diem, Diemen, Amsterdam
periode: 10/ 2014- 6/2015