Medi Street Blue Sky

Le Medi

veelkleurig bouwblok in Rotterdam West

In de herstructureringswijk Rotterdam Bospolder is een bouwblok gerealiseerd dat is geïnspireerd op de architectuur uit mediterrane landen. De architectuur wil tot uitdrukking brengen dat de aanwezigheid van bewoners met verschillende culturele achtergronden van invloed is op de openbare ruimte en de architectuur in een stad. Het bouwblok bevat verschillende woningen die de kopers merendeels naar hun eigen hand kunnen zetten.  Het plan bestaat merendeels uit  kleine basiswoningen die per direct of na verloop van tijd kunnen worden uitgebreid. Het geheel is vormgegeven als dichtbebouwde, kleurrijke enclave met smalle straten en een formeel binnenplein. De woningen zijn georganiseerd in smalle, gesloten bouwblokken met overdekte parkeergarages in het tussengebied en terrassen en toegevoegde woonruimten erbovenop. De open ruimten binnen de enclave zijn alleen overdag openbaar toegankelijk.

locatie: Rotterdam Bospolder
ontwerp: 2004-2006
uitvoering: 2008
opdrachtgever: Geurst & Schulze Architecten i.s.m. Era/Com-wonen/Woonbron
aannemer: Era Bouw BV
fotografie: Moritz Bernoully
Medi Model
Medi Corner
Medi Situation

In opdracht van de ontwerper van het bouwblok, architectenbureau Geurst & Schulze, hebben we een basiswoning met enkele indelingsvarianten en uiteenlopende uitbreidingsopties ontwikkeld. Als verantwoordelijk bureau voor het masterplan wilde Geurst & Schulze een tweede architect bij de uitwerking van het plan betrekken, als gesprekspartner en voor de beoogde variatie.

Medi Traditional Building Scheme
Medi Traditional Brick
Medi Floorplan And Section U2
Medi Fassade

De plattegrond van ons type is geïnspireerd op enkele characteristieke kenmerken van Noord-Afrikaanse woningen zoals een symmetrische hoofdopzet, de directe relatie tussen binnen en buiten op de begane grond, de gelijkwaardigheid van de kamers, het gebruik van erkers en het filteren van licht door filigraine structuren.

Binnen de geringe marges van het project is gepoogd om het bekende, in dit geval uiterst ondiepe 5,4m woningtype opnieuw te overdenken, door gebruik te maken van mediterrane referenties en door het weglaten van een ‘Hollands’ halletje en de ‘smalle beuk’.

Medi Fassade Frontal
Medi Angle Balcony
Medi Brick
Medi Central Street

Belangrijk voor de woning is de ruime ‘entreekamer’ die de hele breedte van het huis in beslag neemt en gebruikt kan worden als ontvangstkamer, woonkamer, eetkeuken, of werkkamer. Deze ruimte legt een directe link met de openbare ruimte. De uitbreidingsopties bieden een breed scala aan woon- en werkmogelijkheden.

Medi White Balcony
Medi Street Blue Yellow
Medi Fassade Blue Yellow

Het ontwerp van de gevel reageert op de reeds eerder vastgelegde kleurrijke gevel van de basiswoning van Geurst & Schulze en bestaat uit een licht gestuct kader dat een lijst vormt rondom een symmetrisch vlak van doorbroken, lichtdoorlatend metselwerk.

Medi Doors