Project naam
Project info

Huis73 - bibliotheek en centrum voor cultuureducatie 's Hertogenbosch
vele huizen voor HUIS73

Het bouwblok Hinthamerstraat 72 en 74 ondergaat in de komende jaren een ingrijpende verbouwing. Aanleiding is het samengaan van de twee organisaties die lange tijd de panden onafhankelijk van elkaar als buren hebben gebruikt, de openbare bibliotheek en het centrum voor kunsteducatie ‘de Muzerije’. Hiervoor zijn ruimtelijke aanpassingen nodig: Huis73 streeft naar zoveel mogelijk synergie tussen de verschillende programma's, ruimtes en sferen. Hiernaast is de verbouwing een gelegenheid om de bestaande panden te verduurzamen, ruimtelijke en functionele verbeteringen en achterstallig onderhoud door te voeren, en te werken aan een nieuw interieur dat aansluit bij het gebruik als één Huis voor iedereen. Huis73 wil een veelzijdige, culturele, aangename, inspirerende plek zijn die aan alle eigentijdse eisen voldoet.


locatie: Hinthamerstraat, 's Hertogenbosch
aanbesteding: 2022
ontwerp en uitvoering: 2022-2026
opdrachtgever: Gemeente 's Hertogenbosch - STEAD Advisory
adviseur gebruiker: Jan David Hanrath
bouwmanagement: Stevens Van Dijk
constructeur: Goudstikker de Vries
installaties: Nelissen
bouwkosten: Basalt
akoestiek / brandveiligheid / bouwfysica: Peutz
verlichting: Joost de Beij
wayfinding: Job Rompa

Basisschool Edison
renovatie en uitbreiding van twee scholen

De historische beelden van het indrukwekkende scholencomplex aan de Onderwijzersstraat maken verschillende gevoelens los: nostalgie, respect, bewondering, maar zeker ook afkeer. De leerlingen van toen moeten zich heel klein hebben gevoeld. Door haar grootse opzet was de langgerekte school niet alleen ontzagwekkend maar ook intimiderend.


Vandaag denkt men anders over onderwijs en de bijbehorende ruimten dan 100 jaar geleden. Een eigentijdse school moet een inspirerende leer- en leefomgeving zijn die zich met een open gezicht naar de omgeving presenteert, en geen ommuurde vesting. Toch heeft de strenge school in onze ogen tijdloze, ruimtelijke en architecturale kwaliteiten die haar zonder meer geschikt maken voor een zinvolle transformatie. Zelfs zonder ingrijpende wijzigingen kan Edison een school worden die recht doet aan haar verleden en tegelijk veel beter dan voorheen overeen komt met huidige onderwijsopvattingen. De grote speelplaatsen en/of tuinen spelen hierbij een belangrijke rol.


In ons voorstel dient de genereuze, heldere en symmetrische layout als vertrekpunt voor een eigentijdse school die plaats biedt aan verschillende vormen van onderwijs.

locatie: Hoboken, Antwerpen
wedstrijd: 2018 (1e prijs), wedstrijdpool Stad Antwerpen
ontwerp: 2018-2020
uitvoering: 2021-2024
opdrachtgever: AG Vespa
studiebureau stabiliteit: Goudstikker De Vries, 's Hertogenbosch
studiebureau technieken: RCR, Herent
aannemer: TM ACH Bouw - Floré - De Molen
illustraties: Rotraut Susanne Berner

citygate Brussel- a l’île
Wonen, werken en leren in de productieve stad

Biestebroeck was, is, and will be a place of production, initiative and activity. A place where working, learning, living coexist side by side. A place for everyone, a neighborhood for all.

Na een in 2019 gewonnen wedstrijd werken we samen met AHA, noArchitecten en Sergison Bates Architects aan het project Citygate II / Petite Île in Brussel. In de komende jaren ontstaat er in Biestebroeck, een voormalig industriegebied in Anderlecht, een nieuwe wijk met 400 appartementen, 15.000 m2 werkruimte en het experimentele scholencomplex ‘ecole de tous’. Het project maakt deel uit van het Brusselse 'Kanaalplan' en geeft invulling aan het idee van de productieve stad. Het doel is een nieuwe, levendige en productieve stadswijk met gemengd programma om te werken, te produceren, te leren en te wonen.

opdrachtgevers: SLRB/ City Dev/ Foyer Anderlechtois
samenwerkende architecten: AHA (Aurelie Hachez/Elseline Bazin) Brussel; NoA Architects Brussel; Sergison Bates Architects London; Korteknie Stuhlmacher Architecten
design team A l’île: Boom landscape Amsterdam, landschap en buitenruimte; Detang, installatieadvies; Groep D, advies constructie; Daidalos Peutz, akoestiek; ELD, bouwkostenadvies en bestekteksten
programma: 400 appartementen; ca. 15000m2 werkruimtes; scholencomplex 'ecole de tous' met kindergarten, basisschool, middelbare school, sport en bibliotheek; bureau- en werkruimtes Foyer Anderlechtois
wedstrijd: 2019/ samenwerking met BMA Brussel
bouwaanvraag: 2021
besteksfase: 2022
uitvoering: 2023- 2027
illustraties: ontwerpteam met bijzondere dank aan Nora Walter en Elke Schoonen (NoA)

Het Predikheren: stadsbibliotheek Mechelen
bibliotheek in barokke muren

Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent een bewogen geschiedenis die vele sporen in en aan het gebouw heeft achtergelaten. Het gebouwencomplex werd in meerdere fases vanaf 1650 gebouwd, in de 18e eeuw ontwijd en vervolgens gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school en militair ziekenhuis. Sinds 1975 staat het gebouw leeg en veranderde geleidelijk in een indrukwekkende ruïne. In 2010 besloot de stad Mechelen het monumentale pand te restaureren en in te richten als openbare bibliotheek. In het kader van de Open Oproep werd er een internationale architectenprijsvraag uitgeschreven die door ons team werd gewonnen.

Na de herbestemming maakt de nieuwe bibliotheek deel uit van een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het centrum, samen met een nieuw park, nieuwe woningen en het recent gebouwde Holocaust-museum.

Ons ontwerp voor de bibliotheek in het klooster vertrekt vanuit de specifieke karaktereigenschappen van het bestaande gebouw. De ruimten die de bibliotheek nodig heeft laten zich in het bestaande gebouw inpassen zonder dat ingrijpende veranderingen in de structuur nodig zijn. Het installatieconcept en de manier van restaureren, renoveren en isoleren zijn hierop afgestemd.

locatie: Predikherenklooster, Goswin de Stassartstraat, Mechelen (BE)
ontwerp: 2011-2015
uitvoering: 2015-2019, door de THV Korteknie Stuhlmacher Architecten | Bureau Bouwtechniek | Callebaut Architecten
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 2213, samenwerkingsproject met Hildundk, München
restauratiearchitect: Callebaut Architecten
bouwkunding advies: Bureau Bouwtechniek
opdrachtgever: Stad Mechelen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
aannemer: Renotec (dak- en gevelrestauratie), Monument (interieur)
fotografie: Luuk Kramer
awards: ARC19, Interieur-award
publicatie: boekpublicatie Het Predikheren, uitgegeven door Public Space, www.publicspace.be, verschenen december 2019

Stedelijk Lyceum Lakbors
stadje in de stad

In een binnenterrein achter de Lakborslei in Deurne bouwen we een grote nieuwe school. Op het eerste gezicht lijkt de krappe en vreemd gevormde kavel te klein en beperkt voor de ambitieuze opdracht. Toch biedt de beschutte ligging verrassende mogelijkheden voor een groene en huiselijke leer- en leefomgeving.

locatie: Antwerpen Deurne
wedstrijd: 2016 (1e prijs), wedstrijdpool stad Antwerpen
bouwheer: SO Antwerpen met AG Vespa
ingenieur stabiliteit: Util Brussel
ingenieur technieken: Ingenium Brugge
installatietechnisch adviseur wedstrijdfase: JanPiet vd Weele

jeugdvoorziening Everaertsstraat Antwerpen
bouwblok voor de jeugd

Hoe toveren we een volgebouwd binnenterrein in een dichtbevolkte wijk om in een leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren van totaal verschillende achtergronden? Hoe bouwen we er een school die huiselijk, stoer en veelzijdig is en die uitnodigt tot toe-eigening en initiatief? En hoe zorgen we dat binnen- en buitenruimten ondanks alle beperkingen ruim, groen en inspirerend aanvoelen?


Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft behoefte aan aanvullende capaciteit in de scholen in haar stadswijken. De stad schreef daarom een prijsvraag uit voor een nieuwe jeugdvoorziening voor jonge kinderen en jeugdgroepen in Antwerpen Noord. De bouwlocatie is een binnenterrein dat reeds deels door de scholengroep wordt gebruikt. Voor het ontwerp maken we gebruik van enkele bestaande panden waaronder twee monumentale ateliergebouwen en hebben na de afbraak van enkele minder waardevolle panden beperkte ruimte voor nieuwbouw. 

locatie: Antwerp BE
status: wedstrijdontwerp,1e prijs
jaar: 2017
adviseur installaties en duurzaamheid: JanPiet vd Weele
illustraties: Rotraut Susanne Berner