249 UO E01 Binnenplein 240329 lq groot

vele huizen voor HUIS73

Huis73 - bibliotheek en centrum voor cultuureducatie 's Hertogenbosch

Het bouwblok Hinthamerstraat 72 en 74 ondergaat in de komende jaren een ingrijpende verbouwing. Aanleiding is het samengaan van de twee organisaties die lange tijd de panden onafhankelijk van elkaar als buren hebben gebruikt, de openbare bibliotheek en het centrum voor kunsteducatie ‘de Muzerije’. Hiervoor zijn ruimtelijke aanpassingen nodig: Huis73 streeft naar zoveel mogelijk synergie tussen de verschillende programma's, ruimtes en sferen. Hiernaast is de verbouwing een gelegenheid om de bestaande panden te verduurzamen, ruimtelijke en functionele verbeteringen en achterstallig onderhoud door te voeren, en te werken aan een nieuw interieur dat aansluit bij het gebruik als één Huis voor iedereen. Huis73 wil een veelzijdige, culturele, aangename, inspirerende plek zijn die aan alle eigentijdse eisen voldoet.


locatie: Hinthamerstraat, 's Hertogenbosch
aanbesteding: 2022
ontwerp en uitvoering: 2022-2026
opdrachtgever: Gemeente 's Hertogenbosch - STEAD Advisory
adviseur gebruiker: Jan David Hanrath
bouwmanagement: Stevens Van Dijk
constructeur: Goudstikker de Vries
installaties: Nelissen
bouwkosten: Basalt
akoestiek / brandveiligheid / bouwfysica: Peutz
verlichting: Joost de Beij
wayfinding: Job Rompa
249 Huis 73 archief tekening voorgevel

Historische tekening van de voorgevel aan de Hinthamerstraat

249 Huis 73 lijntekening poort

Beeld visiepresentatie: de monumentale hoofdingang van de bestaande bibliotheek krijgt zijn oorspronkelijke poort terug en wordt dé hoofdingang van Huis73. De nieuwe binnenplaats zorgt voor daglicht achter de poort.

Huis 73

Foto vanaf de kathedraal St. Jan met zicht op beide bouwblokken: links H72, de bibliotheek, en rechts H74, de voormalige Muzerije: Huis73 is een stukje stad in de middeleeuwse binnenstad van den Bosch

Huis73 is een gevarieerd ensemble dat bestaat uit karakteristieke panden, stadspaleizen, woonhuizen, overdekte binnenpleinen en in de toekomst een fraaie, nieuwe binnentuin. Door de verbouwing veranderen de thans gesloten bouwblokken in een toegankelijk stuk stad. De verbouwing zet in op een van binnen en buiten zichtbare programmering, op etalages, enkele nieuwe raamopeningen, het (hernieuwde) gebruik van bestaande deuren en het openen van de belangrijkste poort aan de Hinthamerstraat. Ook  interne verbindingen tussen de verschillende panden worden versterkt. Het begrip ‘doorwaadbaarheid’ wordt op die manier breed geïnterpreteerd binnen de onveranderlijke eigenschappen van de bestaande bebouwing. 

249 Huis 73 lijntekening etalage
249 Huis 73 lijntekening binnenhof
249 Huis 73 lijntekening dakterras
249 Huis 73 lijntekening steiger
Sequentie van binnenkomen en nieuwe achteringang
249 Huis 73 diagram doorwaardbaarheid

Met de fusie en de verbouwing wordt het bouwblok weer doorwaadbaar gemaakt en daarmee teruggegeven aan de stad. De etalagefunctie van de begane grond en de nieuwe binnentuin maken een wandeling door Huis73 voor stadsbewoners, toeristen en de bezoekers van Huis73 tot een interessante en steeds veranderende, stedelijke ervaring.

Aan het project liggen verschillende ambities ten grondslag, op het gebied van monumentenzorg, stedenbouw, interieur, uitstraling en gebruik. Het opnieuw zichtbaar maken van de bewogen geschiedenis van de verschillende panden gaat samen met de inrichting van een toegankelijke eigentijdse, gemengde culturele instelling waarbij de functies van de bibliotheek en het centrum voor cultuureducatie elkaar aanvullen en versterken.

249 diagram doorsnede 2 huizen met kleur
249 diagram doorsnede huizen copy
249 diagram doorsnede patchwork copy
Beelden visiepresentatie: door de panden waaruit het bouwblok bestaat weer als afzonderlijke huizen leesbaar te maken verdwijnt de programmatische tweedeling van het bouwblok die jarenlang het beeld heeft bepaald. De nieuwe zonering en het interieur dragen hieraan bij.

Het samengestelde stadsblok is in de loop van de eeuwen meegegroeid met de tijd. Het werd onder meer gebruikt als paleis van justitie, als school, als woonplek voor ouderen en woonpaleis voor een bisschop. Veranderende opvattingen over het gebruik, het interieur en de omgang met de architectuur van de bestaande panden hebben sporen in en aan de gebouwen achtergelaten. Het karakter van het ensemble wordt bepaald door verschillende sporen van verbouwingen die vanaf de 15e eeuw tot en met de 21ste eeuw zijn uitgevoerd. Deze tijdslagen blijven in principe allen aanwezig en in meer of mindere mate leesbaar.249 Huis 73 axo bestaand
249 Huis 73 axo nieuw
De gedeeltelijke vervanging van de bestaande overkapping van H72 draagt in belangrijke mate bij aan de nagestreefde gedaanteverandering.
249 UO E03 Dakterras 2 240329 lq v2

Huis73 presenteert zich als een eigentijds, licht, uitnodigend en vriendelijk ensemble. De buitenruimte zelf is charmant, dient als ontmoetings- en verblijfsplek en is geschikt voor voorstellingen en informele uitvoeringen in de buitenlucht.

249 Huis 73 diagram bg
249 Huis 73 diagram vd1
249 Huis 73 diagram vd2

Door enkele weloverwogen ingrepen in beide bouwblokken worden de afzonderlijke panden, met name de binnengevels rondom de gedeeltelijk overkapte binnenplaatsen en de vele verschillende interieurs beter ervaarbaar. Tegelijkertijd bindt een nieuw interieurconcept de panden aan elkaar. Hierdoor worden de ruimtelijke verschillen productief en betekenisvol en de samenhang tussen de panden voor iedereen voelbaar. Het doel is het verdwijnen van de opdeling in twee entiteiten en het versterken van het gevoel van eenheid in verscheidenheid van het gehele bouwblok.


249 Huis 73 plan programma bg
249 Huis 73 plan programma vd1
249 Huis 73 plan programma vd2 1
249 Huis 73 plan programma vd2 2
De plattegronden tonen de complexiteit van het samengestelde bouwblok en de nagestreefde mix van functies en gebruiksmogelijkheden (besteksfase)
249 UO E02 Dakterras 1 240329 lq v2
249 UO E01 Binnenplein 240329 lq v2
249 UO E03 Dakterras 2 240329 lq v2
Het uitgewerkte ontwerp (besteksfase) voor het dakterras en het nieuwe binnenplein.

In de jaren 70 is de binnenplaats van H72 overkapt. Deze overkapping wordt verwijderd. De oorspronkelijke opzet van de hoofdingang als open poort wordt teruggebracht. Het zuidelijke deel van het binnenterrein blijft open en wordt ingericht als open binnenplaats die kan worden gebruikt voor bijeenkomsten en concerten, maar ook als rustige verblijfsplek op afstand van de drukte van de stad. Een nieuwbouwblok op de noordelijke helft van het binnenterrein richt zich met een open vizier op de bezoeker: de voorgevel is ontworpen als een uitnodigende entree met genereuze luifel en brede pui. Het dak ervan wordt ingericht als groene daktuin met terras.

In het kader van een ingrijpende verbouwing in 2008 is ook de voormalige binnenplaats van H74 voorzien van een glazen overkapping die samen met enkele structurele toevoegingen uit dezelfde periode behouden blijft.

249 web IMG 8537 copy

Het palet van kleuren en materialen is rustig en natuurlijk, en past bij het huiselijke karakter van de bestaande panden.

249 Huis 73 archief foto zolder
249 Huis 73 lijntekening zolder
De bestaande zolders worden ontsloten voor het publiek en ingericht als sfeervolle leesplekken
249 UO E06 kinderbieb 240617 lq
249 UO E05 jeugdatelier 240617 lq
249 UO E07 atrium 240617 lq
Voorproefjes van de verschillende interieurs, de kinderbiblbiotheek, het digitaal atelier en het atrium. Bij elk van de verschillende panden hoort een bepaalde kleurstelling.

Het nieuwe interieur voor Huis73 is opgevat als de zachte, kleurrijke voering van een warme, oude jas. De voering zorgt ervoor dat de panden weer jaren vooruit kunnen. Het ontwerp is afgestemd op de karakterverschillen van de bestaande gebouwen en bemiddelt tussen monumenten en nieuw gebruik. De algehele uitstraling is fris, helder en tegelijkertijd warm en huiselijk. Het interieur faciliteert gebruik, en zorgt ervoor dat de bestaande gebouwen en de veelvuldige kunstuitingen, wisselende exposities en de veranderlijke voorkeuren en behoeftes van de gebruikers goed tot hun recht komen.


249 UO E04 Forum 240523 lq