Project naam
Project info

Huis73 - bibliotheek en centrum voor cultuureducatie 's Hertogenbosch
vele huizen voor HUIS73

Het bouwblok Hinthamerstraat 72 en 74 ondergaat in de komende jaren een ingrijpende verbouwing. Aanleiding is het samengaan van de twee organisaties die lange tijd de panden onafhankelijk van elkaar als buren hebben gebruikt, de openbare bibliotheek en het centrum voor kunsteducatie ‘de Muzerije’. Hiervoor zijn ruimtelijke aanpassingen nodig: Huis73 streeft naar zoveel mogelijk synergie tussen de verschillende programma's, ruimtes en sferen. Hiernaast is de verbouwing een gelegenheid om de bestaande panden te verduurzamen, ruimtelijke en functionele verbeteringen en achterstallig onderhoud door te voeren, en te werken aan een nieuw interieur dat aansluit bij het gebruik als één Huis voor iedereen. Huis73 wil een veelzijdige, culturele, aangename, inspirerende plek zijn die aan alle eigentijdse eisen voldoet.


locatie: Hinthamerstraat, 's Hertogenbosch
aanbesteding: 2022
ontwerp en uitvoering: 2022-2026
opdrachtgever: Gemeente 's Hertogenbosch - STEAD Advisory
adviseur gebruiker: Jan David Hanrath
bouwmanagement: Stevens Van Dijk
constructeur: Goudstikker de Vries
installaties: Nelissen
bouwkosten: Basalt
akoestiek / brandveiligheid / bouwfysica: Peutz
verlichting: Joost de Beij
wayfinding: Job Rompa

Basisschool Edison
renovatie en uitbreiding van twee scholen

De historische beelden van het indrukwekkende scholencomplex aan de Onderwijzersstraat maken verschillende gevoelens los: nostalgie, respect, bewondering, maar zeker ook afkeer. De leerlingen van toen moeten zich heel klein hebben gevoeld. Door haar grootse opzet was de langgerekte school niet alleen ontzagwekkend maar ook intimiderend.


Vandaag denkt men anders over onderwijs en de bijbehorende ruimten dan 100 jaar geleden. Een eigentijdse school moet een inspirerende leer- en leefomgeving zijn die zich met een open gezicht naar de omgeving presenteert, en geen ommuurde vesting. Toch heeft de strenge school in onze ogen tijdloze, ruimtelijke en architecturale kwaliteiten die haar zonder meer geschikt maken voor een zinvolle transformatie. Zelfs zonder ingrijpende wijzigingen kan Edison een school worden die recht doet aan haar verleden en tegelijk veel beter dan voorheen overeen komt met huidige onderwijsopvattingen. De grote speelplaatsen en/of tuinen spelen hierbij een belangrijke rol.


In ons voorstel dient de genereuze, heldere en symmetrische layout als vertrekpunt voor een eigentijdse school die plaats biedt aan verschillende vormen van onderwijs.

locatie: Hoboken, Antwerpen
wedstrijd: 2018 (1e prijs), wedstrijdpool Stad Antwerpen
ontwerp: 2018-2020
uitvoering: 2021-2024
opdrachtgever: AG Vespa
studiebureau stabiliteit: Goudstikker De Vries, 's Hertogenbosch
studiebureau technieken: RCR, Herent
aannemer: TM ACH Bouw - Floré - De Molen
illustraties: Rotraut Susanne Berner

citygate Brussel- a l’île
Wonen, werken en leren in de productieve stad

Biestebroeck was, is, and will be a place of production, initiative and activity. A place where working, learning, living coexist side by side. A place for everyone, a neighborhood for all.

Na een in 2019 gewonnen wedstrijd werken we samen met AHA, noArchitecten en Sergison Bates Architects aan het project Citygate II / Petite Île in Brussel. In de komende jaren ontstaat er in Biestebroeck, een voormalig industriegebied in Anderlecht, een nieuwe wijk met 400 appartementen, 15.000 m2 werkruimte en het experimentele scholencomplex ‘ecole de tous’. Het project maakt deel uit van het Brusselse 'Kanaalplan' en geeft invulling aan het idee van de productieve stad. Het doel is een nieuwe, levendige en productieve stadswijk met gemengd programma om te werken, te produceren, te leren en te wonen.

opdrachtgevers: SLRB/ City Dev/ Foyer Anderlechtois
samenwerkende architecten: AHA (Aurelie Hachez/Elseline Bazin) Brussel; NoA Architects Brussel; Sergison Bates Architects London; Korteknie Stuhlmacher Architecten
design team A l’île: Boom landscape Amsterdam, landschap en buitenruimte; Detang, installatieadvies; Groep D, advies constructie; Daidalos Peutz, akoestiek; ELD, bouwkostenadvies en bestekteksten
programma: 400 appartementen; ca. 15000m2 werkruimtes; scholencomplex 'ecole de tous' met kindergarten, basisschool, middelbare school, sport en bibliotheek; bureau- en werkruimtes Foyer Anderlechtois
wedstrijd: 2019/ samenwerking met BMA Brussel
bouwaanvraag: 2021
besteksfase: 2022
uitvoering: 2023- 2027
illustraties: ontwerpteam met bijzondere dank aan Nora Walter en Elke Schoonen (NoA)

Het Predikheren: stadsbibliotheek Mechelen
bibliotheek in barokke muren

Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent een bewogen geschiedenis die vele sporen in en aan het gebouw heeft achtergelaten. Het gebouwencomplex werd in meerdere fases vanaf 1650 gebouwd, in de 18e eeuw ontwijd en vervolgens gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school en militair ziekenhuis. Sinds 1975 staat het gebouw leeg en veranderde geleidelijk in een indrukwekkende ruïne. In 2010 besloot de stad Mechelen het monumentale pand te restaureren en in te richten als openbare bibliotheek. In het kader van de Open Oproep werd er een internationale architectenprijsvraag uitgeschreven die door ons team werd gewonnen.

Na de herbestemming maakt de nieuwe bibliotheek deel uit van een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het centrum, samen met een nieuw park, nieuwe woningen en het recent gebouwde Holocaust-museum.

Ons ontwerp voor de bibliotheek in het klooster vertrekt vanuit de specifieke karaktereigenschappen van het bestaande gebouw. De ruimten die de bibliotheek nodig heeft laten zich in het bestaande gebouw inpassen zonder dat ingrijpende veranderingen in de structuur nodig zijn. Het installatieconcept en de manier van restaureren, renoveren en isoleren zijn hierop afgestemd.

locatie: Predikherenklooster, Goswin de Stassartstraat, Mechelen (BE)
ontwerp: 2011-2015
uitvoering: 2015-2019, door de THV Korteknie Stuhlmacher Architecten | Bureau Bouwtechniek | Callebaut Architecten
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 2213, samenwerkingsproject met Hildundk, München
restauratiearchitect: Callebaut Architecten
bouwkunding advies: Bureau Bouwtechniek
opdrachtgever: Stad Mechelen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
aannemer: Renotec (dak- en gevelrestauratie), Monument (interieur)
fotografie: Luuk Kramer
awards: ARC19, Interieur-award
publicatie: boekpublicatie Het Predikheren, uitgegeven door Public Space, www.publicspace.be, verschenen december 2019

Campus Cadix
Campus Cadix

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen is een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopgave met een lange voorgeschiedenis. Het project is vanaf 2017 in fases uitgevoerd en vanaf 2022 volledig in gebruik genomen. Het gaat om de integratie van twee middelbare scholen en woningen in een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse programmaonderdelen zijn verdeeld over een groot nieuwbouwblok en verschillende bestaande, monumentale gebouwen, allen ontworpen door Emiel van Averbeke. De voormalige lage school met kindertuin uit 1927 en het voormalige 'aanwervingslokaal voor havenarbeiders' uit 1938 oftewel de 'CAD-loodsen' vormen het hart van de ontwikkeling. Ze zijn gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.

locatie: Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp: 2009-2017
uitvoering: 2017- 2022
prijsvraag: Open Oproep n.1726, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgevers: Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur: ABT Antwerpen
aannemer: Strabag (NKD, 2 CAD-loodsen, VVA) / Groep Monument (Kot/3e Cad-loods)
installatieadvies: RCR Herent
restauratieadvies: Callebaut Architecten Gent
ontwerp binnentuinen: Atelier Arne Deruyter
fotografie: Luuk Kramer, Karin Borghouts
illustraties wedstrijd: team KSA, met bijzondere dank aan Moritz Bernoully en Arne Weiss

Campus Cadix Oudbouw VVA
Campus Cadix Oudbouw VVA

De monumentale scholengroep gebouwd in 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke is een gevarieerd gebouwencomplex dat is opgevat als een samengesteld kloostercomplex met drie binnenhoven en duidelijk vormgegeven hiërarchieën. Bij het oorspronkelijke ontwerp speelden zowel algemeen geldende opvattingen over onderwijs en pedagogie als verschillende stijlvoorkeuren een rol. In een eclectische compositie staan daarom verschillende gevelcomposities, plattegrondtypes, dakvormen en binnenkoeren naast elkaar. Hiermee worden ook verschillende pedagogische opvattingen naast elkaar geplaatst. Het pedagogische concept van het gebouw als school en de stilistische ontwikkeling van de architectuur tussen ca. 1900- 1930 lopen dus parallel waarbij referenties naar de architectuur van het Engelse Woonhuis tot de architectuur van Berlage zorgen voor een gebouwencomplex met verschillende gezichten.

locatie: Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp: 2009-2012
herontwerp: 2015- 2017
uitvoering: 2020- 2022
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 1726, wedstrijdinzending als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
opdrachtgever: Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
restauratieadvies: Callebaut Architecten
advies inrichting buitenruimten, tuinontwerp: Atelier Arne Deruyter
aannemer: Strabag

Campus Cadix Nieuwbouw NKD
schoolfabriek

Het nieuwbouwblok vervangt een bestaand havengebouw en krijgt het karakter van een fabrieksgebouw met grote open ruimten. Het beeld van de nieuwbouw refereert architectonisch aan het industriële verleden van het Eilandje. Het materiaal- en kleurgebruik sluit aan bij de directe omgeving: op het Eilandje domineerden tot voor kort schippershuizen het beeld, met de voor hen kenmerkende kleurstelling in wit en okergeel en de typische ornamentiek van geglazuurde stenen. Ook voor de nieuwbouw worden okerkleurige en witte bakstenen toegepast, met accenten en ornamenten van geglazuurde stenen in eveneens okergele en witte tinten.

locatie: Cadixwijk, Antwerpen (B)
wedstrijd: 1e prijs Open Oproep 1726, 2010 als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
1e ontwerp: 2009-2011
2e ontwerp: 2015- 2017
uitvoering: vanaf 2017
opgeleverd: 2019
opdrachtgevers: Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
ontwerp binnentuinen: Atelier Arne Deruyter
aannemer: Strabag
foto's: Luuk Kramer

Campus Cadix CAD/KOT
Campus Cadix

De oorspronkelijke bouwaanvraagtekeningen van het aanwervingslokaal voor havenarbeiders dateren uit 1938. De Cad-loodsen zijn ontworpen door de toenmalige stadsbouwmeester Emiel van Averbeke, die tien jaar eerder de naburige scholengroep had gebouwd en zijn op 5 februari 1940 in gebruik genomen. Het eenlaagse hallencomplex bestaat uit vier loodsen met zadeldak die onderling in open verbinding met elkaar stonden. Hier kwamen havenarbeiders in grote groepen bij elkaar. Loopbruggen zorgden voor overzicht en controle.

locatie: Kempisch Dok Westkaai, Eilandje, Antwerpen
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 1726 2009-2010, in samenwerking met Hildundk Architekten
1e ontwerp: 2011- 2012
2e ontwerp: 2015- 2017
bouwheer: AG Realestate Scholen van Morgen (hal 1+ 2); SO Antwerpen (3e loods, drukkerij) ,
aannemer: Strabag (hal 1+ 2), Monument (hal 3)
studiebureau stabiliteit: ABT Antwerpen (hal 1+ 2); H4D, Jaap Dijks (3e loods, drukkerij)
studiebureau technieken: RCR (hal 1+ 2); Adviesbureau vd Weele met AACO, Peter van Orshoven (3e loods, drukkerij)
fotografie: Maurice Tjon A Tham, Luuk Kramer, Karin Borghouts

Woonhuis Ringvaartplas
Licht, hout en water aan de rand van Rotterdam

De linten aan de rand van Rotterdam tonen vanouds een gemengd beeld van bedrijvigheid, glastuinbouw en enkele oorspronkelijk vrij bescheiden woningen. Door de groeiende schaal van nieuwe individuele stadsvilla's in allerlei stijlen en kwaliteiten komt de informele charme van de plek steeds meer onder druk te staan. De nieuwe, naar binnen gekeerde woning is volledig opgetrokken in CLT en toont grotere overeenkomsten met het oorspronkelijke karakter van de plek dan met de nieuwe buren. Van buiten oogt het klein en ingetogen, voelt van binnen echter licht, ruimtelijk en genereus.

locatie: Rotterdam Prinsenland
ontwerp: 2015-2018
uitvoering: 2015-2018
opdrachtgever: Familie W
constructeur: H4D Raadgevend Ingenieurs
installatieadvies: Adviesbureau VanderWeele
aannemer: Aannemingsbedrijf De Hek BV
aannemer houtconstructie: Christian Dörschug
fotografie: Maurice Tjon a Tham

Stedelijk Lyceum Lakbors
stadje in de stad

In een binnenterrein achter de Lakborslei in Deurne bouwen we een grote nieuwe school. Op het eerste gezicht lijkt de krappe en vreemd gevormde kavel te klein en beperkt voor de ambitieuze opdracht. Toch biedt de beschutte ligging verrassende mogelijkheden voor een groene en huiselijke leer- en leefomgeving.

locatie: Antwerpen Deurne
wedstrijd: 2016 (1e prijs), wedstrijdpool stad Antwerpen
bouwheer: SO Antwerpen met AG Vespa
ingenieur stabiliteit: Util Brussel
ingenieur technieken: Ingenium Brugge
installatietechnisch adviseur wedstrijdfase: JanPiet vd Weele

Van Eesteren Paviljoen
licht, lucht en ruimte

Het Van Eesteren museum, een organisatie gewijd aan het oeuvre van de stedenbouwkundige Cornelis van Eeesteren (1897- 1988) heeft een nieuw onderkomen, een houten paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas.

‘Hoe eenvoudig en bescheiden het paviljoen ook is, met een afwisseling van open, glazen delen en kloeke houten panelen is zowel het in- als exterieur een prachtige ritmische ode geworden aan het optimistische modernisme van de wederopbouwtijd.’ Bernard Hulsman in NRC, 21 10 2017


locatie: Sloterplas, Amsterdam West
ontwerp: 2012-2016
uitvoering: 2017
constructie: h4d, Jaap Dijks
installaties: Adviesbureau van der Weele
aannemer: KBK Volendam
fotografie: Luuk Kramer

Huis N&J, Almere Oosterwold
Pionieren in een land van vrijheid

In eerste instantie leek Oosterwold een plek te goed om waar te zijn. Goedkope grond, bouwen zonder welstand of restricties, veel ruimte, gelijkgestemde buren. Met deze gedachte kwamen drie bevriende stellen naar ons toe die graag in de polder wilden pionieren, met weinig geld, veel ruimte en groot enthousiasme. Alleen één van de drie verwante huizen is inmiddels bewoond, een tweede is in de maak en wanneer de laatste volgt is nog ongewis. De realiteit bleek weerbarstiger dan voorspeld. De markt trok aan, bouwen werd duurder, aannemers schaarser en kieskeuriger, en het uitgiftebeleid van de gemeente bleek niet bestand tegen speculatie en banale catalogusbouw. Toch is bij het huis van N&J uiteindelijk, na enige vertraging en onzichtbaar genomen hobbels, veel bewaard gebleven van de oorspronkelijke droom.

locatie: Almere Oosterwold
ontwerp: 2015-2017
uitvoering: 2017-2018
opdrachtgever: Familie N&J
constructeur: H4D Raadgevend Ingenieurs, Dongen
installatieadvies: Adviesbureau VanderWeele, Groningen
aannemer: Bouwbedrijf Nap, Lunteren
fotografie: Maurice Tjon a Tham

Huis F&M, Leonidas Rotterdam
tuinhuis XL

Op het Leonidas-terrein is er een aantal eensgezinswoningen als ‘grote tuinhuizen’ gebouwd. Het informele beeld dat aanvankelijk door de gemeente werd beoogd komt niet overal overeen met het gebouwde resultaat. Tussen de dicht op elkaar gebouwde huizen is er weinig ruimte voor échte tuinen en amper privacy. Er staan veel forse gestucte of gemetselde volumes die weinig met een tuinhuis van doen hebben. Ook Foekje en Marcel, de bewoners van no. 9 worstelden aanvankelijk met het verschil tussen droom en realiteit. Ze kochten een zeer kleine kavel en wilden er een atelierwoning op bouwen. Door de zware duurzaamheidseisen werden de buitenwanden van hun kleine huisje dusdanig dik dat ze vanaf het begin de ‘vergunningsvrije uitbreiding’ op de begane grond mee moesten laten bouwen. En door de forse grondprijzen zat er niets anders op dan zelf te klussen en duurde de bouw veel langer dan aanvankelijk bedoeld. Toch hebben ze geen moment spijt van hun avontuur.

locatie: Leonidas Rotterdam
ontwerp: 2015-2017
uitvoering: 2017-2018
opdrachtgever: Foekje en Marcel
aannemer: Bouwbedrijf Damsteegt BV, Nieuw-Lekkerland
fotografie: Maurice Tjon a Tham en Nicoline Rodenburg

A.J. Schreuderschool
huis en tuin

Een school is veel meer dan alleen een gebouw. Een goede school is een leefomgeving, met inspirerende binnen- en buitenruimten die geborgenheid bieden en de dag structureren. Voor een school voor Bijzonder Onderwijs is het van uitzonderlijk groot belang dat de leerlingen zich er thuis kunnen voelen en leren wat (zelfstandig) wonen betekent.  De A.J.Schreuderschool voor kinderen met een verstandelijke beperking (ZMLK) is daarom opgevat als een groot woonhuis, met voorplein, tuin, kamers, keuken en houten zolder. Huiselijkheid, overzichtelijkheid, licht, akoestisch comfort en het contact met de natuur waren de belangrijkste ontwerpaspecten. 

locatie: Rotterdam Lombardijen
ontwerp: 2008-2011/ 2013
uitvoering: 2011-2013
opdrachtgever: Stichting PCBO, Protestants Christelijk Basisonderwijs Rotterdam
advies programma: Esther Dekhuijzen, Plusontwerp, Rotterdam
constructeur: Pieters Bouwtechniek, Utrecht
installatieadvies: Adviesbureau vd Weele, Groningen
aannemer: vd Heijden, Schaijk
fotografie: Luuk Kramer, Moritz Bernoully

uitkijktoren in Blankenberge
uitzicht over de Uitkerkse Polder

Voor degene die het wil zien is het landschap van de Uitkerkse polder prachtig en rijk. De schoonheid van het gebied ontvouwt zich voor bezoekers die er moeite voor willen doen. Hier gaat het om kleine ontdekkingen, watervogels dicht bij de grond, zilte grond, bescheiden planten. Het bezoekerscentrum is aantrekkelijk voor voor wie de kleine schaal wil ontdekken, benieuwd is naar planten, dieren, enkele bomen en vooral de lucht.

Met ons gebouw willen we de bezoeker naar het grote en het kleine laten kijken. Het gaat ons niet alleen om het uitzicht in de verte maar ook om de vele kleine details waaruit de natuur van de Uitkerkse polder bestaat, om insecten, vogels en planten.

Onze toren past bij de Uitkerkse polder, en bij de bescheidenheid van het huidige bezoekerscentrum. Hij is alleen spectaculair voor wie het wil zien. De aandacht van het ontwerp zit in de details.

locatie: Blankenberge
jaar: 2019
status: webstrijdontwerp, 2e prijs
illustratie: Rotraut Susanne Berner

Huis No19
mobiel kunstenaarsstudio 'Nomads in residence'

In het kader van het kunstenprogramma ‘Beyond Utrecht’ worden door de Gemeente Utrecht verschillende ‘Artists in residence’ uitgenodigd om voor een bepaalde periode in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn te wonen en te werken. Hun voornaamste taak is het observeren van deze snel veranderende plek en het ontwikkelen van interventies en reacties erop. Ook hun onderkomen, een mobiele studio, maakt deel uit van het kunstprogramma en zal gedurende de geplande activiteiten meerdere keren van bewoner en locatie veranderen.

Onze belangrijkste ambitie was het een verplaatsbaar gebouw te ontwerpen dat even groot en robuust aan zou voelen als een huis. Het moest veelzijdig en praktisch en gedurende het hele jaar comfortabel zijn.

locatie: Diverse plekken in Utrecht/Leidsche Rijn
ontwerp: 2003
uitvoering: 2003
opdrachtgever: Stichting Beyond, BikvanderPol
constructeur: Pieters Bouwtechniek, Jaap Dijks
aannemer: Jasper Kerkhhofs en Christian Dörschug met Rien Korteknie, Christian Kahl, Liesbeth Bik en Jos van der Pol
samenwerking ontwerp: BikvanderPol

Woonhuis bij Lyon
wonen in de tuin

Charbonnières-les-Bains is een oud kuuroord, gelegen in een groen, heuvelachtig landschap vlakbij Lyon. Het dorp maakt deel uit van de suburbane rand van de uitdijende stad en bestaat grotendeels uit villa’s met tuinen die verstrooid in de heuvels rondom het kleine centrum zijn gelegen. De opdrachtgevers hebben er sinds meerdere generaties een grote oude tuin in bezit, een boomgaard met enkele monumentale bomen en een bouwvallig chaletje. De uiteindelijke bewoners, een jong gezin met kinderen, wilden het bestaande huisje graag vervangen. Ze hadden behoefte aan een robuuste, onconventionele en duurzame woning voor zichzelf, hun vele boeken en verzamelde kunst- en designvoorwerpen.

locatie: Charbonnières-les-Bains (F)
ontwerp: 2005
uitvoering: 2006
constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks
aannemer: Christian Dörschug (houtmontage) met lokale aannemer voor fundering en installaties
fotografie: Moritz Bernoully

Parasite Las Palmas
parasite Las Palmas

In 2001 was Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. Het voormalige werkplaatsengebouw ‘Las Palmas’ op de Wilhelminapier werd gebruikt als tijdelijke kunsthal en bood onderdak aan talrijke tentoonstellingen en evenementen. Een architectuurtentoonstelling georganiseerd als onderdeel van een omvangrijke manifestatie over 100 jaar woningwet in Nederland droeg de naam ‘Parasites’*. Tentoongesteld werden maquettes van kleinschalige bouwsels die speciaal voor de tentoonstelling waren ontworpen. De bouwwerken lieten een grote verscheidenheid aan vormen, (woon)concepten, materialen en constructiewijzen zien. Ze waren allen bedoeld voor (tijdelijk) ongebruikte stedelijke locaties, waar ze op ‘parasitaire manier’ gebruik zouden maken van de bestaande, stedelijke infrastructuur. 

locatie: Wilheminakade, Rotterdam
ontwerp: 2000-2001
uitvoering: 2001
opdrachtgever: Stichting Parasite Foundation
aannemer: Jasper Kerkhofs, Christian Dörschug (houtmontage)
fotografie: Anne Bousema, Errol Sawyer, Daniel Nicholas, Rien Korteknie, Christian Kahl

Horecapaviljoen Kobus
koken aan het kanaal

Paviljoen Kobus is een tijdelijk paviljoen in de Haagse wijk Laak. Gelegen aan de Trekvliet vormt het restaurant en lunchroom een ontmoetingsplek voor de wijk. Daarnaast wordt het paviljoen gebruikt als leer- en werkplek voor gastvrouwen van Coöperatief Eigenwijzer en voor jongeren die begeleid worden door het Esloocollege.

locatie: Den Haag, Laak
ontwerp: 2013
uitvoering: 2014
opdrachtgever: Raam "praktijk voor sociale architectuur"
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: MaakHaven
fotografie: Luuk Kramer

basisschool Don Bosco
natuurschool

De plek voor de nieuwe school Don Bosco is fantastisch. Ruimte, velden, een brede vallei, water, ongerepte natuur, boomgaarden, eindeloze speelmogelijkheden. De nieuwe schoolsite is een kinderparadijs nog voordat we beginnen.

De strenge baksteenarchitectuur van de Salesianen geeft de plek karakter en ruimtelijke identiteit. De eerbiedwaardige gebouwen verankeren de nieuwe ontwikkeling met het dorp, de geschiedenis en de betekenis van de plek. We geven deze gebouwen daarom graag een belangrijke rol in het ontwerp voor de nieuwe school.

Op het achterliggende terrein omarmen we het landschap en ontwerpen een gebouwencomplex dat ingebed ligt in de glooiende boomgaarden. Met hun licht hellende groene daken, pergola’s, halfomsloten buitenruimten en schooltuinen oogt het nieuwe daklandschap als een verlengstuk van de natuur. 

locatie: Dilbeek, Brussels, BE
status: prijsvraagontwerp Open Oproep 3202, 2e prijs
jaar: 2017
adviseur installaties en duurzaamheid: JanPiet vd Weele
adviseur landschap en tuinarchitectuur: Arne Deruyter

Huis D&M in Uitdam
wonen met uitzicht

Uitdam is een pittoreske gemeente aan het IJsselmeer. Naast de kerk onderaan de dijk kwam er na sloop van een bestaand huisje een kleine kavel beschikbaar, nét groot genoeg voor een nieuw woonhuis voor twee. Het plaatselijke bestemmingsplan bood weinig vrijheden voor het ontwerp: vorm, materiaal, dakhelling en kleuren waren nagenoeg precies vastgelegd. De ruimtelijke bepalingen waren streng; het karakter van het dorp en het kleinschalige cultuurlandschap eromheen wordt door bewoners, welstandscommissie en toeristen immers zeer gewaardeerd en gekoesterd. 

Het huis is zorgvuldig afgestemd op alle opgelegde regels en voegt zich nagenoeg ongemerkt tussen zijn buren; de donkere kleur van de gevel, de oudhollandse dakpan en de witte dakrand en kozijnen onderstrepen de verwantschap met de traditionele architectuur in de omgeving.

locatie: Uitdam
ontwerp: 2010-2012
uitvoering: 2012-2013
opdrachtgever: Familie D+M
constructeur: Jaap Dijks, Pieters Bouwtechniek Utrecht
aannemer houtconstructie: Christian Dörschug, Aichach (houtmontage) met Jan Runderkamp Totaalbouw, Volendam
fotografie: Moritz Bernoully

Buitenhuis Goeree
buitenleven

Het buitenhuis op een prachtige plek met vrij uitzicht over de duinen is bestemd voor een groot gezin met vele gasten. Het ontwerp zoekt aansluiting bij de kleinschaligheid van de streek, de traditionele, kleinschalige landelijke bebouwing en het landschap. De hellingshoek van de daken, het maximale bouwvolume en de richting van de kappen zijn in het bestemmingsplan vastgelegd.

Voor de nieuwbouw werd een bestaande, kleine en enigszins vervallen boerderij uit de jaren 50 afgebroken. Ze bestond uit een klein woonhuis aan de straat en een grote schuur erachter en paste ondanks de forse afmetingen goed bij het kleinschalige karakter van de plek.  

De nieuwbouw is in veel opzichte schatplichtig aan zijn bescheiden voorganger. Ook het nieuwe huis is ontworpen als ensemble van een huis en schuur, met twee kappen die zich achter elkaar verstoppen. De gevels aan de weg zijn laag en zwijgzaam, de royale ruimte binnenin en de overweldigende uitzichten ontvouwen zich pas bij binnenkomst. 

locatie: Goeree Overflakkee
ontwerp: 2010-2011
uitvoering: 2012
constructeur: Pieters Bouwtechniek
installatieadvies: Adviesbureau van der Weele
aannemer: Christian Dörschung en Bouwbedrijf J. van Huizen
fotografie: Luuk Kramer

Egelshoek
vakantie in eigen land

Het traditionele bungalowpark Egelshoek bij Hollandsche Rading is een aangename plek met prachtige vergezichten. Dat er binnen de strenge bouwregels van het park ruimte zou zijn voor onze architectuur merkten we pas toen we serieus ingingen op de bescheiden vraag van onze opdrachtgevers. Uiteindelijk is er een kleine serie van drie verschillende toch verwante huisjes gebouwd die stuk voor stuk meer ruimte en woonplezier te bieden dan we aanvankelijk voor mogelijk hadden gehouden.

locatie: Egelshoek
ontwerp: 2010
uitvoering: 2011
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: Emaus Systeembouw
fotografie: Moritz Bernoully

Roeigebouw Bosbaan
roeien in het Bos

In 1937 werd de belangrijkste wedstrijdbaan voor de roeisport in Nederland aangelegd, de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Sindsdien is de Bosbaan dé plek voor iedereen in Nederland die met de roeisport te maken heeft. 

Op de plek van het nieuwe roeigebouw stond een monumentaal tribunegebouw met in de catacomben plek voor een stoere studentensociëteit.

Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan het internationale wedstrijdreglement werd de Bosbaan in 2001 verbreed en moest het bestaande tribunegebouw en de bijbehorende huisvesting van de studentenroeivereniging Okeanos worden afgebroken. Op eigen initiatief werkten de studenten jarenlang aan de voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw vlakbij de oorspronkelijk plek. Op grond van de prominente locatie heeft de Koninklijk Nederlandse Roeibond KNRB zich bij de nieuwbouwplannen van Okeanos aangesloten en kon gezamenlijk een gebouw worden ontwikkeld dat bij de grote schaal van het parklandschap past.

Het nieuwe gebouw bevindt zich op een smalle strook tussen water en bos. Het langgerekte gebouw combineert twee volumes - één voor iedere opdrachtgever - onder één ver overstekend houten dak.

locatie: Bosbaan, Amstelveen
ontwerp: 2004
uitvoering: 2005
uitbreiding: 2013-2014
opdrachtgever: KNRB en studentenroeivereniging Okeanos
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: MJ de Nijs en WBC (uitbreiding)
installatieadvies: Frank Burger en Mobius Consult (uitbreiding)
fotografie: Stefan Müller, Luuk Kramer (uitbreiding)

Huis T in Heiloo
houten familiepaleis

Op een ruime kavel aan de rand van Heiloo is een verouderd woonhuis vervangen door een familiehuis voor een groot gezin. Hier wonen meerdere generaties op informele en steeds veranderende manier samen onder één dak. 

locatie: Heiloo
ontwerp: 2008-2009
uitvoering: 2009-2010
opdrachtgever: Familie P-T
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: Christian Dörschung
fotografie: Moritz Bernoully

Woonhuizen op IJburg
kasten van huizen

Geïnspireerd door het succesvolle voorbeeld van Borneo Sporenburg is er op het Steigereiland op IJburg een aantal kavels aangewezen voor individueel particulier opdrachtgeverschap. Het gaat om aaneengesloten straatwanden die zijn opgedeeld in kavels van elk 6m breed.Voor twee families met kinderen zijn twee nagenoeg identieke huizen ontworpen en uitgevoerd in een vierlaagse massiefhoutconstructie. Kenmerkend voor het ontwerp is de split level doorsnede waardoor de straatkant van het huis wordt onderverdeeld in vier bouwlagen en de tuinkant in drie bouwlagen.

locatie: Amsterdam IJburg, Steigereiland
ontwerp: 2004-2005
uitvoering: 2006-2006
opdrachtgever: Familie SdF
constructeur: Pieters Bouwtechniek
aannemer: Jasper Kerkhofs met Christian Dörschug, Aichach

Basisschool de Toermalijn
hoogwaardige tijdelijkheid

De semipermanente uitbreiding voor de basisschool De Toermalijn in Rotterdam Zuid is ontwikkeld als alternatief voor standaard noodlokalen. Het ontwerp is bedoeld als prototype dat ook op andere plekken toegepast kan worden. Het project sluit aan bij de belangrijkste ambities van het Parasite project uit 2001- 2004 waarmee we wilden laten zien dat ook tijdelijke gebouwen en tijdelijk beschikbare locaties aandacht verdienen. De nieuwe lokalen laten zien dat het mogelijk is om ook binnen de beperkende randvoorwaarden die voor dergelijke gebouwen worden gehanteerd, mooiere, gezondere en waardigere ruimten voor kinderen te maken, dan over het algemeen gebruikelijk is.

Locatie: Hijkerveld, Zuidwijk, Rotterdam
Ontwerp: 2006
Uitvoering: 2007
Opdrachtgever: Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving, Gemeente Rotterdam
Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Utrecht
Aannemer: Van der Hoek en Van den Donker Bouwbedrijf BV
Fotografie: Stefan Müller, Moritz Bernoully

Basisschool met kinderopvang
een school als vele huizen

Voor buitenstaanders vertonen inzendingen voor Duitse prijsvragen een verbazingwekkende eenvormigheid. Het is amper te zien of een gebouw in de stad staat of in landelijk gebied. Verreweg de meeste gebouwen zijn vormgegeven als rechtlijnige compacte dozen zonder opsmuk, de gevels bestaan over het algemeen uit een ritme van repetitieve, verdiepingshoge verticale raamopeningen, de architectuurtaal is streng modernistisch, de plattegronden efficiënt en orthogonaal.

locatie: Ulm Unterweiler (D)
wedstrijd: Prijsvraaginzending 2014
lokale partner/ samenwerking: Sanwald Architekten Steinheim am Albuch

Tijdelijk winkelcentrum Strijp S
schaken in Eindhoven

Het gebied Strijp S, een breed stuk grond tussen twee kolossale voormalige industriële gebouwen zal in de toekomst worden ontwikkeld tot een bijzonder, gevarieerd woon- en winkelgebied. Het stedenbouwkundig masterplan voorziet vierkante bouwvelden met kleinschalige, kashbah-achtige bebouwing. Ondergronds bevinden zich een of meerdere grote parkeergarages.

status: Project, studie
locatie: Strijp S, Eindhoven
opdrachtgever: Woningcorporatie Trudo
ontwerp: 2010

De Kamers
de Kamers

De initiatiefnemers van het project, beeldend kunstenaar Jan en voormalig dominee Jos, noemden het cultuurhuis De Kamers een voorziening voor ‘rust, expressie, inspiratie en ontmoeting’. Het gebouw biedt onderdak aan verschillende, kleinschalige activiteiten in de VINEX-wijk Vathorst bij Amersfoort. Met een ‘eetkamer’, een ‘filmkamer’ en een ‘studeerkamer’ zijn ‘De Kamers’ geschikt voor voorstellingen, cursussen, feesten en binnen- en buitenevenementen. De kern van het initiatief is de ‘huiskamer’, een hangplek voor de buurt, gastvrij en voor iedereen. Het ontwerp maakt toekomstige veranderingen en uitbreidingen mogelijk.

locatie: Vathorst, Amersfoort, Wezeperberg
ontwerp: 2003- 2006​
uitvoering: 2006- 2007
opdrachtgever: Stichting De Kamers
constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks
installatieadviseur: Boersema BV, Amersfoort
aannemer: Schoonderbeek BV, Amersfoort
fotografie: Stefan Müller, Sjaak Henselmans, Moritz Bernoully, Korteknie Stuhlmacher Architecten

Villa Rieteiland
villa Rieteiland

Op het Kleine Rieteiland in Amsterdam IJburg is een aaneengesloten rij vrije kavels bestemd voor brede patiowoningen. Voor een gezin met thuiswerkende ouders en kleine kinderen hebben we een houten huis ontworpen met royale afmetingen en lichte meervoudig bruikbare ruimten.

locatie: Amsterdam IJburg, kleine Rieteiland
ontwerp: 2007-2008
uitvoering: 2008-2009
opdrachtgever: familie MvdS
constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks
aannemer: Jasper Kerkhofs, Christian Dörschug
fotografie: Jeroen vd Spek