Rekkelijke Angle

het rekkelijke huis

woningbouw met systeem in Almere

In 2007 werd voor de verschillende deelgebieden van het Homeruskwartier in Almere een prijsvraag voor ontwikkelaars en architecten georganiseerd. Woningbouwcorporatie de Alliantie werkte voor deze prijsvraag samen met ons bureau en won met het concept 'het rekkelijke huis'. Hierbij ging het om een ontwerp- en bouwsysteem dat het mogelijk maakt, flexibel indeelbare en op veelvuldige manier uitbreidbare woningen aan te bieden voor een redelijke prijs.
 Het prijsvraagontwerp was gebaseerd op een manifestachtige tekst, geschreven door Fred Feddes, waarin hij de voordelen van ruime, flexibel indeelbare, robuuste en tijdloze woningen op heldere manier beschrijft. 

Feddes stelt dat de ruimtelijke uitgangspunten die ten grondslag lagen aan vele eenvoudige vooroorlogse woningen ook in nieuwbouwwijken in belangrijke mate zouden kunnen bijdragen aan een duurzame stadsontwikkeling en architectuur.
 Het prijsvraagontwerp bestaat uit eenvoudige basiswoningen die dankzij een vernuftig bouwsysteem (staalskelet en infra-plus vloeren) op veelvuldige manier kunnen worden ingedeeld, veranderd en uitgebreid. Architectonisch ligt de nadruk op de consistentie van de wijk als ensemble, gekenmerkt is door lichte kleuren en materialen, ruimtelijke variatie en veel groen.

locatie: Almere, Homeruskwartier
ontwerp: prijsvraag 2007, bouwproject 2008
uitvoering: 2009-2011
opdrachtgever: De Alliantie
constructeur: Pieters Bouwteckniek Utrecht, Jaap Dijks
stedenbouw: De Architecten Cie/Inbo
constructie en bouwtechnishce uitwerking: Kooij en Dekker
aannemer: Bouwbedrijf Nordersluis
fotografie: Moritz Bernoully
Rekkelijke Front
Rekkelijke Model 5
Rekkelijke Model 4
Rekkelijke Model 2
Rekkelijke Model 3
modelfoto's van de prijsvraaginzending

Een ontwerp- en bouwsysteem voor flexibel indeelbare en op veelvuldige manier uitbreidbare woningen en een beperkt budget.

Rekkelijke Section Model 3
Rekkelijke Section Model 2
modelfoto's van de prijsvraaginzending
Rekkelijke Situation Vertical

In de uitwerking zijn de conceptuele ideeën achter het project aangepast aan de financiële en architectonische eisen die de woningmarkt in Almere tijdens de financiële crisisjaren aan dergelijke projecten stelde. Hierbij is een aantal van de oorspronkelijke architectonische en technische uitgangspunten losgelaten en vervangen door meer conventionele oplossingen zoals de keuze voor een standaard bouwsysteem en baksteen als gevelbekleding. Toch bleef het principe van architectonische eenvoud, keuzemogelijkheden en mede-opdrachtgeverschap gehandhaafd. 

Rekkelijke Model
Rekkelijke Floorplans
Rekkelijke Hand Drawing

Het uiteindelijke resultaat is een vriendelijke, groene wijk met subtiele architectonische variatie, die ruimte biedt aan uiteenlopende woonwensen en behoeftes. Het project bestaat uit ca 100 laagbouw eensgezinswoningen en een appartementenblok waarin huur- en koopwoningen met elkaar zijn gecombineerd. Zowel in de laagbouwwoningen als in het appartementengebouw hebben de kopers hun eigen gevelelementen en –kleuren, verschillende plattegronden en uitbreidingen kunnen kiezen waardoor er een afwisselend toch vanzelfsprekend en ontspannen beeld is ontstaan.

Rekkelijke Elevations
Rekkelijke Book Sequence
Rekkelijke Render 3
Rekkelijke Render 1
Rekkelijke Render 2
beelden van de verkoopbrochure van het gerealiseerde plan

Het uiteindelijke resultaat is een vriendelijke, groene wijk met subtiele architectonische variatie

Rekkelijke Garden
Rekkelijke Gardens