Web Ksa Campus Cadix Vva 9 Maurice Tjon Atham

Campus Cadix Oudbouw VVA

Van Averbekegebouw, restauratie, transformatie en uitbreiding

De monumentale scholengroep gebouwd in 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke is een gevarieerd gebouwencomplex dat is opgevat als een samengesteld kloostercomplex met drie binnenhoven en duidelijk vormgegeven hiërarchieën. Bij het oorspronkelijke ontwerp speelden zowel algemeen geldende opvattingen over onderwijs en pedagogie als verschillende stijlvoorkeuren een rol. In een eclectische compositie staan daarom verschillende gevelcomposities, plattegrondtypes, dakvormen en binnenkoeren naast elkaar. Hiermee worden ook verschillende pedagogische opvattingen naast elkaar geplaatst. Het pedagogische concept van het gebouw als school en de stilistische ontwikkeling van de architectuur tussen ca. 1900- 1930 lopen dus parallel waarbij referenties naar de architectuur van het Engelse Woonhuis tot de architectuur van Berlage zorgen voor een gebouwencomplex met verschillende gezichten.

locatie: Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp: 2009-2012
herontwerp: 2015- 2017
uitvoering: 2020- 2022
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 1726, wedstrijdinzending als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
opdrachtgever: Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies: RCR Herent
restauratieadvies: Callebaut Architecten
advies inrichting buitenruimten, tuinontwerp: Atelier Arne Deruyter
aannemer: Strabag
Cadix Intro Axo Va
Cadix Va Old Pic
Cadix Va Old Pic3
Cadix Va Old Pic4
Cadix Va Old Pic1
Cadix Va Old Pic5
Cadix Va Old Pic2
Cadix Va Old Pic6
Cadix Va Diagram Demolition
Cadix Va Diagram Original
Cadix Va Diagram New

typologie: klooster, kazerne, paleis

Het gebouwencomplex is voor drie afzonderlijke scholen ontworpen, de stedelijke jongensschool, de stedelijke meisjesschool en een kleuterschool of Kindergarten.
Ondanks hun ogenschijnlijke gelijkvormigheid vertonen de Kindergarten en de twee lage scholen fundamentele typologische, programmatische en architecturale verschillen. In het project zijn functionalistische klassengebouwen gecombineerd met de klooster-achtige ruimtelijkheid van de centraal gelegen kleuterschool en een ingehouden eclectische architectuurtaal die het geheel als paleis-achtige vesting in de arbeiders- en havenwijk het Eilandje positioneert.

Cadix Va Old Entrance
Cadix Va Old Bikes
Cadix Va Old Courtyard
Cadix Va Old Garden Facade
Cadix Va Old Garden
Cadix Va Old Historic Corrdior
Cadix Va Old Classroom
Cadix Va Old Attics
Cadix Va Old Attics Painting
huidige situatie
Cadix Va Plan Bg
Cadix Va Plan 1V
Cadix Va Plan 2V
Cadix Va Plan 3V
plattegronden

Om het strenge oorspronkelijke karakter van de voormalige lagere scholen te verzachten, zijn onze ingrepen gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de noordelijke en zuidelijke binnenplaats. De centrale binnenplaats, met zijn kloosterlijke soberheid, blijft onaangetast en vormt het hart van een "historisch parcours", een afgebakend gebied op de begane grond van de school waar we het oorspronkelijke karakter van het gebouw behouden en zelfs reconstrueren.

Aangezien het nieuwe programma extra ruimtes vereist, is het onze ambitie om met onze uitbreiding de relatie tussen binnen- en buitenruimte te versterken. Daarom voegen we in beide buitenhoven twee volumes toe. In de noordelijke binnenhof bevat het extra volume multifunctionele ruimten en een royale entreehal. In de zuidelijke binnenplaats bevat een gelijkaardig bouwvolume de ruimtes voor de hairstylisten. Beide nieuwe bouwvolumes zijn lichte houten constructies met uitkragende daken met open gevels naar de binnenhoven. De architectuur van de nieuwe bouwvolumes, met zijn slanke stalen kolommen, verwijst naar de oorspronkelijke pergola's. Het dak is gedeeltelijk ontworpen als een toegankelijk terras.

Lr Cadix J7 A7953 Pano

De binnenhoven: ruimte voor spel, groen en nieuwe ruimtelijkheid

Het niveau van de koeren wordt gedeeltelijk verlaagd, de bestaande pergola wordt aangepast en er worden twee laagbouwvolumes toegevoegd met aanvullende ruimten voor de school.

In de noordelijke koer zijn multifunctionele ruimten voorzien en een bij de grootte en het karakter van de school passende genereuze en uitnodigende inkom- en tentoonstellingshal. In de zuidelijke koer worden de kapsalons ondergebracht.
Beide nieuwbouwvolumes zijn op de koeren gericht waardoor de thans ontbrekende
relatie tussen de school en de buitenruimte wordt versterkt.

Cadix Va Garden

Hedendaagse ingrepen: hoven, trappen, liften, kwaliteiten, openingen

Om tegemoet te komen aan de technische, ruimtelijke en atmosferische noden van de school worden nieuwe trappen en liften toegevoegd in het voorgebouw (blokken D en F) en in het achtergebouw (blokken A en C). Bovendien worden de noordelijke en zuidelijke binnenplaats toegankelijk gemaakt voor zowel de brandweer als rolstoelen.

Web Ksa Campus Cadix 25 Luuk Kramer
Web Ksa Campus Cadix Vva 22 Luuk Kramer
Web Ksa Campus Cadix Vva 24 Luuk Kramer
Web Ksa Campus Cadix Vva 30 Luuk Kramer
foto's Luuk Kramer; de nieuwe trappen in de voorbouw
Lr Cadix J7 A7626 Pano
Cadix J7 A8118 Pano
Lr Cadix J7 A7609 Pano
Lr Cadix J7 A7661 Pano
Lr Cadix J7 A7709 Pano
foto's Karin Borghouts; nieuwe en oude trappen in de achterbouw
Cadix J7 A8028 Pano

foto Karin Borghouts; de nieuwbouwvleugels voegen nieuwe kwaliteiten, ruimtelijkheid en gebruiksmogelijkheden toe aan de oudbouw. Architectuur en materiaalgebruik zijn gerelateerd aan de nieuwbouw (NKD) en de CAD-loodsen.

Nieuwbouwvolumes

De architectuur van de nieuwbouwvolumes is eenvoudig, licht en eigentijds. De slanke stalen kolommen refereren aan de oorspronkelijke pergola’s.
De volumetrie sluit aan bij de verschillende bestaande gevelbelijningen en dakvlakken. Het dak wordt deels uitgevoerd als toegankelijk terras.

Cadix Va Section Long Pavillion
Cadix Va Section Short Pavillion1
Cadix Va Section Long Classroom
Cadix Va Section Short Pavillion
doorsneden: 1 langsdoorsnede door de binnenhoven met nieuwbouwvolumes 2 dwarsdoorsnede door de binnenhoven met aanzicht nieuwbouwvolume 3 langsdoorsnede door de achterbouw met monumentale zolders 4 dwarsdoorsnede door de centrale binnentuin en monumental zolder
Cadix Va Palette
Lr Cadix J7 A7678 Pano
Lr Cadix J7 A7592 Pano
Lr Cadix J7 A7580 Pano
foto's Karin Borghouts; na de renovatie/ restauratie presenteren zich de verkeersruimtes als ruimtelijke drager van het project

restauratie: onderzoek, waardestelling en herinterpretatie

De plannen voor de restauratie en uitbreiding van de scholengroep zijn in samenspraak met Onroerend Erfgoed Provincie Antwerpen en monumentenzorg stad Antwerpen ontwikkeld.
De voorgenomen ingrepen zijn gebaseerd op een grondige analyse en waardestelling van de bestaande architectuur.

In het interieur is een ‘historisch parcours’ aangelegd waarbij de belangrijkste ruimtes, met name de pandgang rondom de centrale binnentuin zorgvuldig en tot in het detail conform het origineel wordt gerestaureerd. Het interieur van de lokalen is met respect voor het oorspronkelijke ontwerp aangepast aan huidige technische eisen.

De bestaande gebouwen zijn volledig gerenoveerd waarbij niet originele elementen zijn verwijderd en vervangen door hoogwaardige elementen conform het oorspronkelijke ontwerp. Dit geldt met name voor de behandeling van de bedaking en de gevels en voor de collectieve ruimten in het interieur (gangen, traphallen, auditorium, binnentuin). De gevels zijn gereinigd, beschadigingen hersteld, het niet originele schrijnwerk vervangen. De niet originele dakkapellen zijn vervangen door nieuwe dakkapellen met een eigentijdse vormgeving.

Cadix Va Wall
Cadix Va Palette Stair
Cadix Va Palette Door
het onderzoek naar de oorspronkelijke kleuren en materialen leverde verrassende resultaten op en was bepalend voor nagenoeg alle kleur- en materiaalkeuzes
Web Ksa Campus Cadix Vva 16 Luuk Kramer
Web Ksa Campus Cadix Vva 8 Maurice Tjon Atham
Web Ksa Campus Cadix Vva 10 Maurice Tjon Atham Copy
foto Maurice Tjon; de gerenoveerde klaslokalen en gangen volgen de kleuren die zijn gevonden tijdens het kleurhistorisch onderzoek.

Om aan de technische, ruimtelijke en atmosferische noden van de school te kunnen voldoen worden zowel in de voorbouw aan de Napelsstraat (blok D en F) als in de achterbouw (in de blokken A en C) nieuwe traphallen en liften toegevoegd. Hiernaast worden de noordelijke en zuidelijke koeren toegankelijk gemaakt voor de brandweer en ruimtelijk aangepast.

Lr Cadix J7 A7667 Pano
Lr Cadix J7 A7672 Pano
foto's Karin Borghouts; na de renovatie zijn de bestaande zolders ruimtelijke hoogtepunten
Cadix J7 A8049 Pano

Karin Borghouts, entreehal tussen oud en nieuw