Cadix Intro Bird Eye

Campus Cadix

Binnenstedelijke scholencampus voor kunstzinnige en technische vakken, middelbaar onderwijs (SL)

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen is een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopgave met een lange voorgeschiedenis. Het project is vanaf 2017 in fases uitgevoerd en vanaf 2022 volledig in gebruik genomen. Het gaat om de integratie van twee middelbare scholen en woningen in een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse programmaonderdelen zijn verdeeld over een groot nieuwbouwblok en verschillende bestaande, monumentale gebouwen, allen ontworpen door Emiel van Averbeke. De voormalige lage school met kindertuin uit 1927 en het voormalige 'aanwervingslokaal voor havenarbeiders' uit 1938 oftewel de 'CAD-loodsen' vormen het hart van de ontwikkeling. Ze zijn gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.

locatie: Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp: 2009-2017
uitvoering: 2017- 2022
prijsvraag: Open Oproep n.1726, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgevers: Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur: ABT Antwerpen
aannemer: Strabag (NKD, 2 CAD-loodsen, VVA) / Groep Monument (Kot/3e Cad-loods)
installatieadvies: RCR Herent
restauratieadvies: Callebaut Architecten Gent
ontwerp binnentuinen: Atelier Arne Deruyter
fotografie: Luuk Kramer, Karin Borghouts
illustraties wedstrijd: team KSA, met bijzondere dank aan Moritz Bernoully en Arne Weiss
Cadix Intro Axo
Cadix Intro Axo Va
Cadix Intro Axo Nkd
Cadix Intro Axo Cad

De scholencampus bestaat uit:

1. Bij het masterplan behoort een woningbouwblok waarvan de massaopbouw en typologie zijn ontworpen samen met de school, als onderdeel van een geïntegreerde prijsvraaginzending en een uitgebreide vervolgstudie. De woningen worden door derden ontwikkeld en verder uitgewerkt.

2. Een nieuwbouwblok, gelegen op een na sloop van een bestaand schoolgebouw vrijgekomen locatie aan het Kempisch Dok Westkaai.


3. De voormalige CAD-loodsen uit 1938, eveneens een beschermd monument van Van Averbeke (één van de loodsen behoudt haar oorspronkelijke functie als aanwervingslokaal voor havenarbeiders)

4. Het monumentale, historische schoolgebouw uit 1927 van voormalig stadsarchitect Van Averbeke, gelegen aan de Cadixstraat, de Rigastraat en de Napelsstraat, bestaande uit meerdere bouwblokken en een drietal binnenhoven. De school wordt in samenspraak met monumentenzorg grondig gerestaureerd en aangepast aan het huidige gebruik. Hiervoor worden naast nieuwe liften en trappenhuizen twee paviljoens in de binnenhoven toegevoegd en de thans ongebruikte zolders tot hoogwaardige werkruimten verbouwd.


Maquette Cadix 1
Maquette Cadix 2
Maquettestudie vlak vóór aanbesteding in 2017, met woningbouw
Sisa 142 100118 A Final
Sisa 142 100118 C Final
Sisa 142 100118 D Final
Sisa 1 350 Front
Afbeeldingen en maquette wedstrijd in 2009/2010, toentertijd bedoeld voor een 'kunstencampus' bestaande uit het Stedelijke Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA) en een balletschool (KBA). Het stedenbouwkundige masterplan, de kapvormen en de grafische uitwerking van de bakstenen gevels zijn in de uitwerking overeind gebleven; de kleurstelling, de bouwhoogte en de interne organisatie zijn grotendeels aangepast. Het programma van de school is vanaf 2015 veranderd in een combinatie van het SISA en een groot technisch lyceum.
Campus Cadix Diagram Masterplan

Het belangrijkste idee van het masterplan, reeds ontwikkeld voor de wedstrijd in 2009: in afwijking van het RUP (gesloten bouwblok voor school en woningen) worden de school en de woningen met elkaar vervlochten. Hierdoor wordt de privacy van zowel school als woningen gewaarborgd, heeft de school de benodigde bouwdiepte en doorzichten naar alle kanten en hebben alle woningen uitzicht over het water. Na de wedstrijd werd het RUP aangepast, conform het masterplan en werd het woningbouwproject (vanaf 2019 uitgevoerd door DCA en M2 architecten) afgestemd op het masterplan.

Screenshot 2022 08 14 At 12 00 48
Screenshot 2022 08 14 At 12 00 31
Screenshot 2022 08 14 At 11 58 23
Campus Cadix in aanbouw in de context van het Eilandje in Antwerpen Noord
Cadix Intro Inplanting

inplanting

De scholencampus Cadix wordt gebruikt door een ambachtsschool (SL Technieken) en een grote kunstopleiding (SL Cadix). Het onderwijs in beide scholen is uitgesproken praktijkgericht, met vakken die variëren van lassen en houtzagen tot fotografie en vrije kunst. Doel van de nieuwe school is het deze verscheidenheid optimaal te accommoderen en waar mogelijk aan de buitenwereld te tonen.

142 Cadix Plattegrond Gelijkvloers

plattegrond begane grond van alle tot 2022 uitgevoerde en in gebruik genomen onderdelen

Lr Cadix J7 A8146 Pano
Lr Cadix J7 A8168 Pano
Lr Cadix J7 A7634 Pano
foto's Karin Borghouts
Web Ksa Campus Cadix 3 Luuk Kramer 22125 187 Copy
Ksa Campus Cadix 18 Luuk Kramer Copy
foto's Luuk Kramer; het project neemt meerdere stadsblokken in beslag en is ruimtelijk en architecturaal ingepast in de beeldbepalende context van het Eilandje, met zijn kenmerkende kapvormen, kleuren, materialen en ornamenten
Cadix Nkd Luukkramer 19240 167

SL Technieken wordt integraal ondergebracht in het nieuwbouwvolume waarvan het beeld refereert aan het industriële verleden van het Eilandje. Voor het klassikale theorieonderwijs beschikt de school over generieke lokalen die apart of in clusters kunnen worden gebruikt. Het voorliggende concept gaat uit van een flexibele verdeling van gesloten lokalen en open werkplaatsen.

De kunstschool wordt verdeeld over oud- en nieuwbouw, met grote atelierruimten onder het dak van het nieuwboublok en verschillende lokalen in de gerestaureerde gebouwen. Binnen- en buitenruimten zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan. Hiernaast zijn er bijzondere ruimten op de zolders, er zijn dakterrassen, binnentuinen en representatieve zalen. De kunstschool is hiermee veelmeer een school waarin niet alleen geleerd maar ook geleefd wordt. Het sociale centrum van de school is de kantine en de open speelplaats die samen met de grote gymzaal in de havenloodsen worden ondergebracht.

Cadix Intro Bird Eye