Bosco Collage Entrance Old

natuurschool

basisschool Don Bosco

De plek voor de nieuwe school Don Bosco is fantastisch. Ruimte, velden, een brede vallei, water, ongerepte natuur, boomgaarden, eindeloze speelmogelijkheden. De nieuwe schoolsite is een kinderparadijs nog voordat we beginnen.

De strenge baksteenarchitectuur van de Salesianen geeft de plek karakter en ruimtelijke identiteit. De eerbiedwaardige gebouwen verankeren de nieuwe ontwikkeling met het dorp, de geschiedenis en de betekenis van de plek. We geven deze gebouwen daarom graag een belangrijke rol in het ontwerp voor de nieuwe school.

Op het achterliggende terrein omarmen we het landschap en ontwerpen een gebouwencomplex dat ingebed ligt in de glooiende boomgaarden. Met hun licht hellende groene daken, pergola’s, halfomsloten buitenruimten en schooltuinen oogt het nieuwe daklandschap als een verlengstuk van de natuur. 

locatie: Dilbeek, Brussels, BE
status: prijsvraagontwerp Open Oproep 3202, 2e prijs
jaar: 2017
adviseur installaties en duurzaamheid: JanPiet vd Weele
adviseur landschap en tuinarchitectuur: Arne Deruyter
Bosco Axo

De nieuwe school is opgevat als een aaneenschakeling van open ruimten. De gebouwen vormen een natuurlijke afbakening van de speelplaats voor de kleuters dat door de terrassen in het terrein op natuurlijke manier wordt begrensd. De buitenruimte voor de grotere kinderen wordt eveneens halfomsloten door de gebouwen maar opent zich naar het landschap, de sportvelden en het avontuurlijke bos.

Vanuit de binnenruimten is de natuur overal ervaarbaar. Alle uitzichten, de dakvormen, de proporties van de ruimten, het overvloedige daglicht en het gebruik van natuurlijke materialen vertalen de landschappelijke opzet van het geheel naar het interieur. De toegepaste materialen en bouwsystemen ondersteunen het natuurlijke karakter van de gebouwen en zorgen voor een minimale verstoring van de plek. Het hout, het belangrijkste materiaal voor constructie en interieur, zorgt voor warmte, karakter, een goede akoestiek en een zeer korte bouwtijd. De ruimtelijke opzet biedt veel comfort, natuurlijk daglicht en zorgt voor natuurlijke zonwering, isolatie en zonne-energie.

Bosco Model Bn
Bosco Sketch 4
Bosco Collage Court Toddler

De school is opgedeeld in drie klassenvleugels, één voor de jongste kleuters, één voor de wat oudere kleuters en één voor de lage school. De vleugels zijn door ruime overdekte buitenruimten met elkaar en met het landschap verbonden. 

Bosco Nature 5
Bosco Nature 4
Bosco Collage Auditorium

De projectdefinitie voorziet in grote klaslokalen en ruime refters, geen gangen. Dit bijzondere gegeven nemen we letterlijk. We stellen een gangloze school voor die uitsluitend uit meervoudig bruikbare ruimten bestaat. We beschouwen de refters als polyvalente zones die niet alleen tijdens pauzes en maaltijden maar op elk moment van de dag worden gebruikt. De warme en lichte ruimten hebben zowel het karakter van een grote serre als van een veelzijdige woonkamer, met balkons, verschillende geledingen en insteekverdiepingen.

De overdekte buitenruimten vormen doorgaans een verlengstuk van de refters;  binnen- en buitenruimten zijn door brede schuifpuien met elkaar verbonden. 

Bosco Sketch 5
Bosco Sketch 4
Bosco Landscape

De lokalen voor de allerjongsten zijn opgevat als een zelfstandige ‘woning’ naast de hoofdinkom. De vleugel voor de oudere kleuters is eveneens direct verbonden met de hoofdinkom. Een brede, lichte en veelzijdige refter verbindt alle lokalen op beide verdiepingen met elkaar.

De vleugel voor de lage school heeft een vergelijkbare structuur als de kleuterschool maar een omgekeerde oriëntatie. Het noorderlicht vanuit de ramen wordt aangevuld door zuidgeörienteerde dakramen en de zonnige refter. 

Bosco Line Refter Old Kids Gv
Bosco Collage Entrance New
Bosco Line Class Toddlers
Bosco Line Refter Toddlers
Bosco Line Gym Lamps
gymzaal | refter kleuters | kleuters klaslokaal

De nieuwe turnzaal ligt enkele treden verdiept en vormt als verbindend element tussen oud- en nieuwbouw het ruimtelijke en sociale centrum van de school.  Door de hoogwaardige houten afwerkingen, de goede akoestiek en het fraaie daglicht is de ruimte  geschikt voor polyvalent gebruik. De gangzone rondom dient tegelijkertijd als podium, tribune en als verlengstuk van de kleuterlokalen. 

In de ruimte tussen de dakliggers is er ruimte voor een dik aardepakket- het dak wordt ingericht als schooltuin met verschillende plantvakken, bloemen- en kruidenbedden. Samen met de naastgelegen bibliotheek vormt deze ‘hortus catalogi’ het eigenlijke inhoudelijke centrum van de school. 

Bosco Section 1

zuid gevel

Bosco Ground Floor

begane grond

Bosco First Floor

eerste verdieping

Bosco Section 2

doorsnede

In het ontwerpvoorstel blijven de buitenmuren van de oudbouw volledig behouden.  In het souterrain worden de kleedkamers en een informele verblijfszone met keuken en bar ingericht waarvan zowel de gebruikers van de turnzaal in de kapel als de gebruikers van nieuwe turnzaal gebruik kunnen maken.

De eerste verdieping wordt volledig ingenomen door een grote bibliotheek voor alle kinderen. Op de tweede en derde verdieping worden de leraarskamer en kantoren ingericht. De nabijheid van de bibliotheek en de schooltuin overbrugt de afstand tussen het personeel en de school. 

Bosco Line Class Small Gv
Bosco Line Class Old Gv
Bosco Line Class Old Vd1
Bosco Line Class Small Vd1
Bosco Line Refter Old Kids Vd1
Bosco Line Refter Small Kids Vd1
klaslokalen
Bosco Collage Court Old