Gevonden architectuur. Experimenten in conservatie

Architectuur in Vlaanderen en Brussel geeft blijk van een unieke positie in de omgang met de bestaande gebouwde omgeving. Hoewel de experimentele benaderingen variëren naargelang de ontwerpmethodologieën, getuigen de interventies steeds van lef, of het nu gaat om een middeleeuwse structuur dan wel om een twintigste-eeuws gebouw. Dit boek behandelt zeven experimentele benaderingen van conservatie vandaag: ensemble, leegte, herconfiguratie, binnenstebuiten, spoor, spiegel en nuance. De benadering 'sporen' wordt mede verkend met behulp van ons project Het Predikheren.

https://www.vai.be/publicaties...

IMG 5348
IMG 5350
IMG 5351
IMG 5354
IMG 5355
IMG 5358
IMG 5359